Z důvodu opravy povrchu po rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek (I. etapa), která navazuje na uzavírku silnice I/2 ul. Štefánikova bude od 18. do 31. května 2015 úplně uzavřena část ul. Štefánikova od světelné křižovatky se silnicí I/2 (ul. Štefánikova, Masarykova) po křižovatku s ul. Nádražní. Je stanovena objížďka v délce cca 3 kilometry.

.
Objížďka: při příjezdu od Miskovic po silnici I/2 na okružní křižovatce silnice I/2 a místní komunikace ul. Benešova odbočit druhým výjezdem a pokračovat ulicí Benešova na křižovatku se silnicí I/2, zde odbočit vlevo a pokračovat po silnici I/2 (ulice Masarykova) až na okružní křižovatku silnic II/126, III/03322 a I/2, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na novou okružní křižovatku silnic II/126 a III/03321, objížďka je obousměrná. Mapka…

(red)

.

Zavřít menu