Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu rekonstrukce kanalizace bude uzavřena křižovatka ul. Puškinská a Zelenkova ode dne 1. 8. 2015 do dne 30. 9. 2015 a křižovatka ul. Zelenkova a bezejmenná ul. vedoucí ke sportovní hale ode dne 1. 10. 2015 do dne 31. 10. 2015. Objížďka povede po místních komunikacích. Mapka 1., mapka 2.

 

.

Zavřít menu