V průběhu měsíců června až srpna budou budou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací na propojení teplovodního potrubí úplně či částečně uzavřeny některé ulice v Kutné Hoře. Objížďky budou vedeny po místních komunikacích.

Harmonogram

od  5.6.2013 do 15.6.2013  – úplná uzavírka  Zelenkova od Puškinské po Masarykova č.p. 578,

od 16.6. do 21.6. – úplná uzavírka Masarykova od č.p. 578 po Masarykova-silnice I/2,

od 22.6. do 26.6. první úsek částečná uzavírka Masarykova (chodník),

od 27.6. do 1.7. druhý úsek , částečná uzavírka Masarykova (chodník),

od 2.7. do 25.7. úplná uzavírka Řehákova v úseku mezi ul. Zachova a Masarykova-silnice I/2 ,

od 1.8. do 22.8. částečná uzavírka Stroupežnického

od 12.8. do 31.8. částečná uzavírka Benešova

 

.

Zavřít menu