Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko NTL plynovodu a přípojek – Vojtěšská, Na Kavkách“ bude ode dne 28. dubna do dne 21. května 2014 úplně uzavřena místní komunikace Vojtěšská v městské části Žižkov od křižovatky s ul. Purkyňova po křižovatku se silnicí I/2 ul. Kouřimská. Objížďka není stanovena. Mapka.

.

Zavřít menu