Hlasování v projektu Panuj Hoře je možné do 25. června prostřednictvím mobilního rozhlasu, nebo pomocí kuponu z červnového vydání Kutnohorských listů

O tom, které projekty zařazené do participativního rozpočtu „Panuj Hoře“ získají podporu, budou rozhodovat občané města. Hlasování se může zúčastnit každý občan starší 14 let s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře. V mobilním rozhlase byla spuštěna hlasovací anketa a poběží do 25. června,“ uvedl Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory, a doplnil, že hlasovat je možné i pomocí kuponu zveřejněného na zadní straně Kutnohorských listů. Hlasovací lístek je možné odevzdat v obálce v informačním centru na Palackého náměstí od 1. do 25. června. Hlasovat je možné pouze jedním z uvedených způsobů.

Návrhy na vylepšení prostranství ve svém okolí mohli občané podávat do poloviny února. Převažují vylepšení dětských hřišť, vybudování workoutu atd. Každá městská část má určenou částku na realizaci projektu, celkem si mezi sebe rozdělí částku jednoho milionu korun z městského rozpočtu. Všechny projekty budou zveřejněny na webových stránkách Panuj Hoře. Vyhlášení vítězných projektů se uskuteční na konci června a s realizací město počítá ještě v letošním roce.

pra

Zavřít menu