Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou uzavírku silnice II/126 ul. Hrnčířská v Kutné Hoře, Karlově (jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací) z důvodu výstavby okružní křižovatky v následujícím rozsahu. Viz mapa. …………………………………

Uzavřený úsek: II/126 ve vzdálenostech cca 150 m na každou stranu od křižovatky se silnicí III/03321 (ul. Čáslavská)

Délka uzavírky: cca 300 m

Dále povoluje úplnou uzavírku silnice III/03321 ul. Čáslavská v Kutné Hoře, Karlově z důvodu výstavby okružní křižovatky, I. etapa dle přiložené situace v tomto rozsahu:

Uzavřený úsek: silnice III/03321 ul. Čáslavská od křižovatky se silnicí II/126 směrem do centra, silnice III/03321 od křižovatky se silnicí II/126 po křižovatku se silnicí III/33721a jednosměrně ve směru od Církvice.

Délka uzavírky: cca 100 m (směr do centra) a 3,0 km (od Církvice po OK)

Délka objížďky: trasa A 11,0 km, trasa 2,8 km

Dále nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírky uvedené v bodech I. a II. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objízdnou trasou:

A) při příjezdu po silnici I/38 od Čáslavi pokračovat po silnici I/38 ve směru Kolín na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/2, pokračovat rovně po silnici I/38 na křižovatku se silnicí III/03321 (Skalka), zde odbočit vlevo a pokračovat po silnici III/03321 k okružní křižovatce se silnicí III/03322 na Kaňku, zde odbočit druhým výjezdem a pokračovat po silnici III/03322 na okružní křižovatku se silnicemi I/2 a II/126, zde pokračovat rovně (druhý výjezd) po silnici II/126 ke křižovatce se silnicí III/03321, objížďka je obousměrná;

B) při příjezdu po silnici II/126 od Zbraslavic pokračovat po silnici II/126 na okružní křižovatku se silnicemi I/2 a III/03321, zde odbočit třetím výjezdem směr centrum a pokračovat po silnici I/2 (ul. Masarykova) na křižovatku se silnicí III/03321 (ul. Štefánikova, Čáslavská), objížďka je obousměrná.

Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu: 10.3.2014  – 31.5.2014.

Mapu uzavírek najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu