V uplynulých dnech městská policie zaznamenala zvýšený počet oznámení občanů poukazujících na nevybíravý způsob podomních prodejců nabízejících změnu dodavatele energií. Tito prodejci požadují předložení vyúčtování za dodávky energií, do domácností se snaží vnutit pod záminkou kontroly elektroměru nebo plynoměru.

.
Případně uvedou, že provádějí kontrolu nastavení stávajících tarifů zákazníka, kterým se pak podbízejí s nabídkou levnější dodávky energií. Prodejci pak trvají na okamžitém podepsání smlouvy, protože předložená nabídka je časově omezena. Nenechávají zákazníkovi čas na rozmyšlenou. Upozorňujeme občany, aby v žádném případě nepodepisovali těmto prodejcům smlouvy bez toho, aby si je řádně a v klidu přečetli a porozuměli všem náležitostem smlouvy. Protože je v Kutné Hoře na základě Tržního řádu podomní prodej zakázán, žádáme občany, aby v případě jejich zjištění na území města o tom informovali městskou policii.

MP Kutná Hora
telefon: +420 327 513 464, +420 327 710 130
tísňová linka: 156
e-mail: policie@mu.kutnahora.cz

.

Zavřít menu