Informace z MÚ – nabídka pronájmů

Nebytové prostory

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v  I. patře budovy čp. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín, za roční nájemné ve výši 6.000 Kč (+ paušál za služby 2.000 Kč/rok). Účel užívání předmětu nájmu: klubovna. Žadatel musí být partner projektu, místní spolek nebo organizace, jejíž aktivity jsou ve veřejném zájmu, a které nerealizují zisk. Nabídky lze podat písemně do 10:00 hod. dne 28.2.2018.

Bytové jednotky

Výběrové řízení č. SN 23/17 (dražba nájemného) na pronájem bytu č. 14, ul. Nerudova, č.p. 456, v Kutné Hoře, o velikosti 1 + 1 a výměře zhruba 41 m2. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 5 100 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 8.11.2017 v 15:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 26/17 (dražba nájemného) na pronájem bytu č.4, ul. Barborská, č.p. 34, v Kutné Hoře, o velikosti 2 + 1 a výměře zhruba 80 m2. Vyhlašovací cena minimálního měsíčního nájemného je 7 500 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 8.11.2017 ve 14:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 24/17 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 1, ul. Benešova, č.p. 649 v Kutné Hoře, o velikosti 3 + kk a výměře zhruba 73 m2. Cena měsíčního nájemného je 3 282 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 8.11.2017 v 15:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 25/17 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 9, ul. Puškinská, č.p. 651 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + kk a výměře zhruba 55 m2. Cena měsíčního nájemného je 2 572 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 8.11.2017 v 15:00 hodin.

Celá znění výběrových řízení a záměru jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170)

Zavřít menu