O zápůjčku z fondu rozvoje bydlení je možné žádat do 28. února

Zastupitelstvo města Kutné Hory schválilo 15. prosince vyhlášení výběrového řízení na zápůjčky z fondu rozvoje bydlení. Příjem žádostí je do 28. února 2021.

Návratné zápůjčky jsou určeny na opravu a údržbu nemovitostí a na nástavby nebo vestavby nových bytových jednotek na území města. Žadatelé si mohou půjčit na rekonstrukci jednoho objektu až 500 tisíc korun při úroku 3 % a době splácení maximálně 5 let. Vedení účtu je zdarma. Bližší informace a formulář žádosti o zápůjčku obdrží občané na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u paní Yvety Horynové, tel. 327 710 234, e-mail: horynova@mu.kutnahora.cz. Žádosti budou posouzeny podle vyhlášky města č. 1/2019. Bližší informace a formulář žádosti naleznou zájemci na webových stránkách města ZDE.

red

 

 

Zavřít menu