Z důvodu zajištění  bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během odstranění havarijního stavu opěrné zdi bude ode dne 23. listopadu 2015 do dne 15. května 2016 částečně uzavřena silnice III/3377 (ul. Kremnická a Táborská) v Kutné Hoře. Po dobu uzavírky bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelnou signalizací. Mapka…

.
Částečně uzavřen bude úsek silnice III/3377 v délce cca 0,5 kilometru před křižovatkou s ul. Kvapilova po křižovatku s ul. Na Bylance viz mapka.

(tz)

.

Zavřít menu