Město Kutná Hora vyhlašuje  dnem 6. 2. 2017 výběrové řízení na funkci strážník Městské policie Kutná Hora.

 Zákonné podmínky:

– státní občan České republiky,
– věk min. 21 roků,
– bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– výborná fyzická, psychická a zdravotní způsobilost,
– středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:

– komunikativní osobnost,
– organizační schopnosti,
– schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
– znalost práce na PC,
– řidičský průkaz sk. B,
– zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
– znalost cizího jazyka výhodou,
– úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Způsob a termín nástupu:

-nástup okamžitý nebo dle dohody.

Platové zařazení:

– řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády 222/2010 Sb, platová třída 7 (strážník čekatel platová třída 5), další zaměstnanecké výhody.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

– průběžně.

Náležitosti přihlášky:

– jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis,
– strukturovaný životopis,
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bližší informace na telefonním čísle 327 710 131-2, e-mail: marecek@mu.kutnahora.cz .

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Kutná Hora
Ing. Václav Mareček, ředitel
Havlíčkovo náměstí 87/1
284 01 Kutná Hora

Nevyžádané dokumenty a další doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zavřít menu