Městská policie Kutná Hora varuje před podomními prodejci, kteří na území města občany lákají k uzavření smlouvy u jiného dodavatele energií

V uplynulých dnech Městská policie Kutná Hora přijala několik oznámení občanů o výskytu podomních prodejců na území města. Primárně bylo nabízeno uzavření výhodnější (levnější) smlouvy u jiného dodavatele energií. Upozorňujeme na některé nekorektní praktiky prodejců:

  • Nepravdivé informace

Prodejce se při osobním nebo telefonickém kontaktu neoprávněně představí jako obchodní zástupce (pracovník) dodavatele energií, u kterého máte uzavřenou platnou smlouvu (např. k překontrolování vyúčtování, revize zařízení atd.). Cílem prodejce je ,,prolomení ledů“ s následným tendenčně vedeným rozhovorem k uzavření nové smlouvy. Zákon na ochranu spotřebitele takové jednání označuje za klamavé konání. Vždy si u svého dodavatele služby ověřte, že jste kontaktováni oprávněnou osobou.

Nenechte se oklamat zaručenou informací prodejce, že dojde ke zdražení energií a vy tak máte poslední šanci k uzavření smlouvy za výhodnější cenu.

Nevěřte informacím prodejce, že váš dodavatel energií je vysoce zadlužen a hrozí zánik společnosti. Všechny získané informace si v klidu promyslete a z více zdrojů následně ověřte.

  • Ústní uzavření smlouvy

V rámci telefonního rozhovoru nedávejte prodejci souhlas s nabízenou službou, nákupem zboží. K uzavření (platnosti) smlouvy může dojít pouhým vyslovením souhlasu. Rozhovor je nahráván a může být použitý proti vám jako důkaz projeveného souhlasu.

  • Výhody za uzavření smlouvy

Nenechte se k uzavření smlouvy zlákat (přesvědčit) různými dárky nebo zbožím za symbolickou cenu. V případě odstoupení od smlouvy budete muset rozdíl ceny uhradit nebo zaplatit smluvní pokutu.

Na katastrálním území města je nabídka a prodej zboží nebo nabízení a poskytování služeb mimo provozovnu zakázáno nařízením města Kutná Hora č. 1/2013, kterým se vydává

Tržní řád.

V případě porušení výše uvedeného nařízení informujte Městskou polici na tel. čísle 156, nebo na tel. čísle 327 710 130. Případně Policii ČR na tel. čísle 158.

MP Kutná Hora

 

 

Zavřít menu