Kutnohorští turisté zahájili jarní sezonu vycházkou i programem pro děti

Zahájení turistické sezony s podtitulem „Vzdálená předměstí Kutné Hory Perštejnec a Neškaredice“, pořádané TJ Turista Kutná Hora, se konalo 30. března. Na tradiční vlastivědnou vycházku s odbornou přednáškou Pavla Nováka vyrazilo za nádherného jarního počasí kolem padesáti kutnohorských turistů.

Letos byla trasa o trochu delší než obvykle a vedla z Kutné Hory do Neškaredic a Perštejnce. Závěr byl v Čížkově skále. Kromě účastníků pěších se jich několik vezlo v dětském kočárku a několik čtyřnohých pochodovalo na vodítku.

Přednáška byla opět plná zajímavostí a navštívena byla místa, která mnozí nikdy nenavštívili, ač se jednalo o nejbližší okolí Kutné Hory. Trasa byla nejen delší, ale i dobrodružnější, plná překážek, potoků, soukromých pozemků s nerudnými majiteli, ale také několika děr v plotě. Nikdo si však nestěžoval.

Posezení v polovině trasy v Neškaredicích u vynikající polévky cykloturistického kroužku a závěrečné opékání vuřtů a dětské hry v Čížkově skále naplnily zbývající okamžiky dne.

TJ Turista K. Hora

 

Zavřít menu