Obnovit tradici závodu pořádaného kdysi v Kutné Hoře si kladou za cíl pořadatelé střelecké akce na střelnici v Klukách. 18. května se zde uskuteční souběžně soutěž v brokové střelbě Kutnohorský groš (lovecké kolo) a Malorážkový trojboj. Druhá ze soutěží je určena pro držitele zbrojních průkazů i jejich doprovod, takže si střelbu může vyzkoušet prakticky každý.

.
Přijďte se podívat i zazávodit si, podpořte svojí účastí střelecký sport a prožijte neděli v přírodě. Podrobnější informace získáte na webových stránkách střelnice. Akce se koná za podpory Města Kutná Hora.

(tz)

Zavřít menu