Poslední dobou často slyším nebo čtu o problému s obezitou u dětí. Kdekdo si stěžuje, že již od útlého věku je přitahuje televize, počítač, digitální hry aj. Lékaři, učitelé, ba i rodiče lamentují jaká je ta naše  mládež neobratná, nemotorná, neohebná. Pouhým konstatováním se asi nic nezmění, musíme s tím něco dělat, nejlépe již u malých dětí.  

.
A proto se obracíme na rodiče a prarodiče dětí od 2,5 až 3 let a výše s výzvou:  „Máme možnost to změnit! Začněme s tím hned teď!“.  Náš oddíl Dráček vedou zkušené cvičitelky studia FIT-ART. Hodiny jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dítěte od útlého věku, tedy jakmile je schopno samostatného pohybu a dokáže vnímat jednoduché pokyny, až do té doby dokud ho to s námi baví, obvykle než nastanou školní povinnosti. Děti, které si pohyb oblíbí, mohou pokračovat samostatně již bez rodičů, v přípravce sportovního aerobiku.
Tím že dítě přichází do nového, velkého neznámého prostředí, je nuceno poslouchat pokyny od rodičů a cvičitelky, dosud neznámé osoby, a vyrovnává se v kolektivu dětí a dospělých s tím, že není jediným, na koho se upírá pozornost, dostává nové podněty pro vývoj osobnosti . Během naší hodiny slyší a vnímá nové pokyny týkající se právě cvičení. Začne si uvědomovat své tělo, změny poloh (stoj,sed, leh…) a stran(levá pravá), naučí se orientovat v prostoru (nahoru – dolů), nebát se výšek. A samozřejmě formou hry se snažíme  děti  přimět k větší  fyzické  aktivitě.
Hodinu připravujeme a  vedeme  tak, aby byla atraktivní jak pro děti, tak i pro rodiče s důrazem na všestrannost. Po krátké rozcvičce následuje rušná část, kde děti i s rodiči hrají různé hry, často s využitím hudby a drobného náčiní. V hlavní části zařazujeme cvičení s využitím rozmanitého gymnastického nářadí a náčiní, které poskytuje naše velká vzdušná tělocvična, míčové a jiné hry, základy atletiky přiměřeně věku dětí. Po této části zařazujeme asi 5-10 min cvičení pro rodiče, a nakonec společné uvolnění  a  protahování. Musíme zdůraznit, že vše se děje pod pozorným vedením zkušených cvičitelek. Cvičení rodičů s dětmi probíhá každé úterý od 17.00 do 18.00 v tělocvičně kutnohorské Střední průmyslové školy v Masarykové ulici 197. Tel.: 607 919 023, www.fitart.cz.

Lara Siblíková, tz

.

Zavřít menu