Součástí T. J. Sokol Kutná Hora je oddíl basketbalu, karate, silového trojboje, boulderingu a pět oddílů odboru všestrannosti

Valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora se konala v polovině února v prostorách historické sokolovny v Sokolské ulici. Jako každý rok byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sportovních oddílů, o činnosti odboru všestrannosti a o hospodaření tělovýchovné jednoty. Zásadním bodem byly volby do výboru. Po mnoha letech ukončili kvůli zdravotním komplikacím i věku svoji činnost jednatelka Eva Kmentová a starosta Julius Aufrecht. Do vedení jednoty na období 2019 – 2022 byla starostkou zvolena Pavlína Šimůnková, jednatelkou Marie Štolbová a místostarostou Petr Kratochvíl. Došlo také ke změně na pozici náčelnice odboru všestrannosti, kterou se stala Drahomíra Nováková a nahradila tak stávající náčelnici Pavlínu Šimůnkovou.

Starostka T. J. Sokol Kutná Hora Pavlína Šimůnková: „Stojíme před nelehkým úkolem, kdy máme v rukou tělocvičnou jednotu s velkým majetkem (dvě sokolovny), nicméně s nedostatečnými prostředky na jeho provoz a údržbu, o nutných rekonstrukcích nemluvě. Zároveň povědomí Kutnohořanů o činnosti naší jednoty je na nízké úrovni, což vede ke špatné obnově členské základy a ztěžuje nám to pozici při jednáních o financování T. J. Sokol Kutná Hora. Chtěli bychom ukázat, že činnost naší jednoty je nezastupitelná, zejména při práci se seniory a nejmenšími dětmi. Chceme dokázat, že zdravotně orientovaná zdatnost, která je mottem odboru všestrannosti, si zasluhuje podporu stejně jako výkonnostní sport. Určitě se musíme zaměřit nejen na vnímání Sokola veřejností, ale i samotnými členy. Zvýšit jejich zájem o činnost, vytvořit větší pocit sounáležitosti, aby byli hrdí na to, že jsou členy nejstaršího tělocvičného spolku u nás. Budeme rádi, když se nám podaří dostat do sokolovny další sportovní oddíly, veřejnost, školy a zájmové organizace, aby byla kapacita tělocvičen naplněna. Nejde jen o sportovní aktivity. Historická sokolovna v Sokolské ulici je vhodná i pro koncerty, taneční zábavy či jiné kulturní akce. Činnost T. J. Sokol by nebyla možná bez významné podpory Města Kutná Hora a já doufám, že tuto podporu neztratíme.“

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora je pobočný spolek České obce sokolské. Její novodobé dějiny se datují od roku 1990. V současné době jsou součástí jednoty sportovní oddíly basketbalu, karate, silového trojboje, boulderingu a pět oddílů odboru všestrannosti.

T. J. Sokol Kutná Hora, foto František Novák

Zavřít menu