Žáci prvních tříd ZŠ Jana Palacha si vyzkoušeli sebeobranu a jak se chovat v krizových situacích

Jak se ubránit proti dospělému útočníkovi a jak se chovat v krizových situacích si žáci prvních tříd ZŠ Jana Palacha vyzkoušeli 11. února při semináři, který vedl Jan Kužel z kutnohorské školy sebeobrany Krav Maga. Děti se dozvěděly, jak konfliktům předcházet, získat potřebný instinkt, všímat si okolí atd. Formou hry si vyzkoušely obranu proti dospělému útočníkovi a jak přivolat účinně pomoc svému kamarádovi, jak oslovit dospělého při řešení krizové situace. „Je potřeba, aby se děti uměly bránit, tím získají sebedůvěru. Je to zároveň i prevencí proti možným projevům šikany,“ dodala Alena Schӧnbeková, školní metodička prevence na I. stupni a zároveň třídní učitelka I. B. s tím, že v plánu je zorganizovat semináře i pro žáky vyšších tříd I. stupně. Více informací o způsobu sebeobrany Krav Maga naleznou zájemci na http://kutnahora.krav-maga.cz

pra

Zavřít menu