260 dětí z Kutnohorska už vyřešilo společnou výzvu

Třináct tříd z Kutnohorska a Kolínska se v půlce května sešlo v Tylově divadle na slavnostních prezentacích programu Řešíme společnou výzvu, který nabízí základním školám Eduzměna. Program trvá vždy jeden školní rok. Učitelé v něm pracují s třídou v roli průvodce a děti se mění v ty, kdo uskutečňují vlastní projekty. V nich se jako témata často objevují zlepšování vztahů ve třídě, péče o prostředí školy, zapojení se do širšího dění v obci nebo ve městě.

Žáci se učí vzájemné spolupráci, organizují dohromady akce, dokáží řešit konflikty, vytváří finanční plán pro svůj záměr a shání na něj finance. Eduzměna přispívá v roli tvůrce programu, mentorskou podporou učitelům, jejich vzděláváním i menším rozpočtem pro projekty dětí.

Nejde ale jen o uskutečnění jednotlivých projektů. Cílem spíš je, aby si děti zažily, jaké to je, dlouhodobě řídit a zodpovídat za něco, na čem jim jako třídě záleží. „Na projektu se mi nejvíce líbilo, že jsme mohli ve třídě hodně spolupracovat,“ říká čtvrťačka Kristýna z Uhlířských Janovic. „Někdy jsme se i hádali, ale pak někdo prostě řekl „stop“, někdo fungoval jako ten největší šéf,“ říká. A byla tím „šéfem“ paní učitelka? „Ne, někdo z dětí,“ směje se Kristýna a dodává, že má pocit, že jí program dodal sílu konflikty řešit.

Cílem programu je i posílení důvěry učitelů v samostatnost žáků. „Myslela jsem si, že na sklonku učitelské kariéry se už nic moc nového nedozvím, ale nebylo to tak, v kurzu pro pedagogy jsme se dozvěděla řadu nových věcí, například jsem se v hodinách víc zaměřila na reflexi,“ říká Jaroslava Lázničková ze Základní školy a Praktické školy Kutná Hora.

Do programu se za čtyři školní roky zapojilo 256 dětí. Program je pro školy v tuto chvíli zdarma a už nyní se mohou hlásit učitelé s třídami pro další ročník. Zájemci ze škol z celého Kutnohorska se mohou hlásit u jeho koordinátorky Kláry Kolmanové (klara.kolmanova@eduzmenaregion.cz).

Lucie Römer, redaktorka Eduzměna Kutnohorsko

 

Zavřít menu