Zkušební provoz na malínském mostě byl zahájen, z důvodu dokončovacích prací je řízen kyvadlově semafory

Zkušební provoz na malínském nadjezdu byl za účasti představitelů města Kutné Hory a novinářů zahájen 1. 10. v 8.30 hodin. Z důvodu dokončovacích prací zejména na předpolích mostu je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh a provoz je řízen kyvadlově semafory v intervalu 3 minuty 50 vteřin. Termín tohoto omezení potrvá podle vyjádření ŘSD nejpozději do 31. října. 2018.  Zbývá dokončit instalaci protihlukových stěn, veřejného osvětlení, chodníků na obou stranách, přístupových ramp a zpevněných ploch na předpolích mostu.

Chodci se přes most zatím nedostanou, k dispozici mají i nadále provizorní lávku. Po otevření mostu byl provoz plynulý, kolony se netvořily.

Jak jsme již informovali aktuálně na webových stránkách Kutnohorských listů, s platností od 1. října došlo ke změně jízdního řádu městské autobusové dopravy linek č. 245001 a 245007. Zároveň od pondělí 1. října přestává zajišťovat dopravní obslužnost linka MAD č. 245010 na trase Malín – Kaňk – Kutná Hora, která byla zřízena pouze po dobu uzavření malínského mostu.

Původní nadjezd nad železniční tratí, který sloužil svému účelu jedenapadesát let, byl definitivně uzavřen 13. března 2017. Výstavbu nového mostu pro investora, Ředitelství silnic a dálnic ČR, zajišťovala firma Strabag. -red-

Zavřít menu