Již 5. ročník České Konference se uskuteční klášteře sv. Voršily ve dnech 15. – 17. listopadu. Bude zaměřen zejména na družstevnictví v jeho pravé formě a důležitá témata školství a vzdělávání včetně alternativních škol. Na účastníky čeká i prezentace nové sociální sítě Hearth.net. ……………………………………………………..

Konference přináší různá témata, jež se dotýkají každého člověka, včetně poznávání a uvědomování si širších souvislostí lidského života. Můžeme se společně těšit na nové přednášející – prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.; doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.; Mgr. Karla Janečka, MBA; PhD., Ing. Miloslava Hlavsu; Jiřího Jabůrka; Květu P. Lauterbachovou; Mgr. Jiřho Turka; doc. Ing. Pavla Beneše, CSc.; Mgr. Janu Šilerovou a mnozí další, kteří nám představí další pohledy na ekonomiku, politiku, družstevnictví, vzdělávání, důstojné podnikání, potraviny, ale též důležité téma o vodě. Představí se vám nové projekty, jako je např. projekt svépomoci HEARTH.net, či projekt RADHLAS o významu slovních pojmů a mnohé další. Nebudou chybět ani hlubší témata o důležitých hodnotách člověka.
Tato podzimní část 5. ročníku ČK se mnohem více bude věnovat družstevnictví v jeho pravé formě a důležitému tématu školství a vzdělávání včetně alternativních škol. Účastníky čekají dvě panelové diskuse na tato témata.
Již tradičně nebudou chybět kulturní vystoupení a úplnou novinkou této konference jsou dvě filmové premiéry, které jsme pro vás ČK připravili ve spolupráci s o.p.s. GLOPOLIS a festivalem dokumentárních filmů „ZEMĚ NA TALÍŘI“ ALIMENTERRE.

.
Program 5. ročníku ČESKÉ KONFERENCE
15. –17. listopadu 2013 – klášter svaté Voršily, Kutná Hora
—————————————————————————–
Pátek – 15. listopadu 2013
13:00 Zahájení
13:15 Promítání dokumentárního filmu „Nechte si chutnat“
z filmového festivalu „ALIMENTERRE – „ZEMĚ NA TALÍŘI“
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. – „Role družstev v současnosti“
14:45 Květa Pohlhammer – Lauterbachová – „Obecně prospěšná ekonomika
a finanční systém“
15:20 Ing. Miloslav Hlavsa – „Náš Konzum – obchod pro komunitu“
15:50 Jiří Jabůrek – „Zkušenosti s novým uspořádáním společnosti v průmyslových
podnicích“
16:15 – 16:30 Přestávka
16:30 Diskuze nad tématem „družstevnictví“
17:30 Mgr. Tomáš Boněk – „Jan Amos Komenský a jeho duchovní odkaz“
18:00 – 20:00 Přestávka na občerstvení – večeře
20:00 Večerní kulturní vystoupení k výročí úmrtí Jana Amose Komenského
—————————————————————————–
Sobota – 16. listopadu 2013
9:00 Zahájení
9:10 Promítání vybraného dokumentárního filmu z filmového festivalu „ALIMENTERRE – ZEMĚ NA TALÍŘI“
9:30 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – „Voda a sluneční energie“
10:00 Petr Hradil – „Ideje mají následky“
10:30 doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. – „Člověk jako systém i součást systému“
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. – „Demokracie 2.1.: Maximálně spravedlivá
a efektivně fungující společnost“
11:45 Radka Pokorná – „Představení svépomocného projektu Hearth“
12:15 Jaroslav Prášil – „Cesta řemeslníka“
12:45 – 14:00 Přestávka na oběd
14:05 Aleš Svoboda – „Radhlas“
14:30 Táňa Fišerová – „Jak pracovat na sjednocení“
15:00 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – „Možnosti efektivní pedagogiky v současné
struktuře a organizaci školství“
15:30 Mgr. Roman Tlustoš – „Představení vzdělávacího projektu Daltonský plán“
16:00 Mgr. Svatava Kovářová – „Řešení úpadku současného vzdělávání“
16:15 – 16:30 Přestávka
16:30 – 18:00 Panelová diskuze na téma „školství“
20:00 – 21:00 Večerní komorní koncert
—————————————————————————–
Neděle – 17. listopadu 2013
9:00 Zahájení
9:10 Mgr. Jana Šilerová – „Ztišit se“
9:40 Miloslav Matouš – „Blahoslavenství chudoby“
10:10 Jaroslav Sýkora – „Jan Amos Komenský pro současnost…“
10:40 Ing. arch. Stanislav Kovář – „Dobré místo pro život“
11:00 Mgr. Irena Kovářová – „Žena a dobré místo pro život“
11:30 Závěrečné rozloučení s kulturním vystoupením
Programem konferenčních dnů provází Karel Kříž.
Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

(tz)

.

Zavřít menu