Kutnohorští zastupitelé na veřejném zasedání  26. listopadu letošního roku nepřijali usnesení k zajištění kapacity a provozu uvažované nové sportovní haly Kamenná stezka, celé dění kolem stavby haly se tedy výrazně komplikuje. …………………………………………………………………………………………………………………………

Konstruktivní znamená v češtině tvořivý, činorodý. Význam slova opozice je jasný. Jenže co se stane, když se z činorodosti a tvořivosti stane politikaření? Třeba tak, jako na jednání zastupitelstva Města Kutné Hory 26. listopadu. Hlavním bodem celého jednání bylo projednání souhlasu se zněním zadávací dokumentace a vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku: ,,Zajištění kapacity a provozu sportovní haly Kamenná stezka.“ Zastupitelé měli k dispozici smlouvu a projektovou smlouvu a dále veškerou zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Hodinu před veřejným ZM proběhlo pracovní jednání, na kterém byly výše uvedené dokumenty prezentovány členy advokátní kanceláře Kabilka. Během hodiny byla zodpovězena celá řada otázek, které opoziční zastupitelé předkládali.  Bylo vyjasněno, že se bude soutěžit služba a nezískání majetku.
Zdálo se, že na veřejné zasedání jdou všichni zastupitelé s podstatnými informacemi. Opak byl pravdou. Jakmile začalo veřejné zasedání, vystoupila Z. Moravčíková  a opět položila dotaz, který jí byl na předchozím jednání již vysvětlen. Jak sama uvedla je to kvůli občanům. Kolotoč otázek se neustále vracel k tomu, co bude s halou za 20 let, I. Šalátek opět upozornil na nevhodnost místa, dále uvažovali, zda vůbec budou do haly dopoledne chodit děti, na přetřes se dostala i myšlenka, co bude, když investor za několik let ocitne v konkurzu. Všechny otázky a připomínky opozičních zastupitelů tedy byly profesionálně zodpovězeny a vysvětleny. Nikdo nepožadoval úpravy předložených dokumentů. Následovalo hlasování a to dopadlo následovně: pro bylo 13 zastupitelů, 8 se zdrželo a jeden byl proti. Přitom v červnu, respektive v září ti samí zastupitelé hlasovali takto: se záměrem výstavby vyslovilo souhlas 21 zastupitelů, zdrželi se čtyři.  Lze ještě pochopit, že ti čtyři se zdrželi i při hlasování 26. listopadu, jeden dokonce vyslovil zásadní nesouhlas. Co tedy vedlo opozici ke změně postoje? Uvědomili si během dvou měsíců, že naše město sportovní halu nepotřebuje, že Kutnohoráci nepotřebují pohyb, že jim stačí to, co máme? Přitom v podobném režimu provozu již město jeden sportovní areál podporuje. Je to plavecký bazén. Městu nepatří, přesto je každoročně dotován sedmi milióny, aby mohl být v provozu. Nebo snad tím zastupitelé deklarovali, že se tady bude jen plavat a na ostatní sporty se nedostane?  Také to  vypadá, že si opozice uvědomila brzký příchod roku 2014 a s ním i volby. A tak jako by Z. Moravčíková a její kolegové pozapomněli  na  prohlášení: ,, Nebudeme se bránit  spolupráci v rozhodujících otázkách města… (listopad 2012)“.  Nejspíš víceúčelová sportovní hala nepatří k rozhodujícímu dění a otázkám ve městě.

Dana Vepřková

Jak zastupitelé hlasovali?

Pro: Jindřich Bartoň, Jiří Franc, Irena Jelínková, Petr Jurka, Josef Jursík, Karel Koubský, Ladislava Krčmářová, Vojtěch Smetáček, Ivan Sova, Ivo Šanc, Ladislav Šorčík, Jiří Vaněk

Proti: Ivo Šalátek

Zdrželi se: Jiří Balý, Pavel Bezouška, Lenka Frankovicová, Zdeněk Hadrovský, Milan Krčík, Zuzana Moravčíková, Iva Pospíšilová, Martin Starý

 

.

.

Zavřít menu