Aktuální a plánované uzavírky komunikací a dopravní omezení
Ilustrační snímek

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora informuje na webových stránkách města o aktuálních a plánovaných uzavírkách komunikací a o dopravních omezeních. Aktuální informace o uzavírkách zveřejnil také prostřednictvím mobilního rozhlasu:

31.5.2021 – 4.7.2021 úplná uzavírka ul. U Jelena a Žižkova brána v Kutné Hoře

prováděna bude obnova kanalizace a vodovodního řádu v i ul. Žižkova brána a ul. U Jelena ve třech etapách:

I.etapa –  křižovatka místní komunikace ul. U Jelena s ul. Žižkova brána – 31.05.2021 – 07.06.2021

II. etapa –   ul. Žižkova brána ke křižovatce s ul. Za Octárnou  – 07.06.2021 – 18.06.2021

III. etapa   – křižovatka ul. Za Octárnou s ul. Žižkova brána a část ul. Žižkova brána  – 14.06.2021 – 04.07.2021

2.6.2021 – 11.6.2021 částečná uzavírka silnice č. III/03321 v km 0,670 – 0,700 v Kutné Hoře, místní části Kaňk a související úplná uzavírka místní komunikace u čp. 192

prováděny budou lokální sanace vozovky, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

14.6.2021 – 25.6.2021 částečná uzavírka silnice č. III/03321 v km 2,100 – 2,130 v Kutné Hoře, místní části Kaňk

prováděny budou lokální sanace vozovky, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

17.6.2021 – 15.9.2022 úplná uzavírka silnice č. III/03321 v km 7,934 – 8,325 v obci Církvice 

V uvedeném termínu budou probíhat stavební práce v souvislosti s realizací stavby „I/38 Církvice obchvat“, konkrétně stavba mostu přes železniční trať a silnici I/38 včetně mimoúrovňového napojení silnice III/03321 na nově budovanou silnici I/38. Objízdná trasa je vedena po stávající silnici I/38 z Církvic, dále po silnici I/2 přes Malín, centrum města Kutná Hora a po silnici II/126 přes místní část Karlov.

8. 7.2021 v čase od 7 do 20 hod. úplná uzavírka ul. Pobřežní v Kutné Hoře

uzavírka je povolena z důvodu výměny rozvodové skříně v ul. Pobřežní u č.p. 11

Více na webových stránkách ZDE. 

red

Zavřít menu