Garantem krátkých přednášek v oblasti primární prevence je Tereza Bukovičová, z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora.  Pro mateřské školy je určeno šest témat, pro základní školy témata čtyři.  A jaká témata jsou určena pro žáky mateřských škol? …………………………………………………………..

Například jak se chovat ke zvířatům, která neznám, co dělat, když mě osloví na ulici neznámý člověk, jak se chovat na ulici, co dělat, abych měl kamarády, ne všichni vypadáme stejně a ještě mnohá další. Délka přednášky je vždy 10 – 15 minut. S dětmi mluví maňásek  Anička, která se vždy dostává do situace, kdy  nemůže a nebo neví, jak se správně rozhodnout. Se správným rozhodnutím jí pomáhají děti. Aby se všichni soustředili, tak na to dohlíží po celou přednášku slon Hugo. Ten taky dětem radí, co všechno si mají zapamatovat.  Pro žáky základních škol jsou určena témata, která přibližují formy komunikace, upozorňují na nebezpečí drog, anorexie, vysvětlovány jsou pojmy jako xenofobie, rasismus či extremismus. Děti se učí znát nejen svoje práva, ale i povinnosti. Tyto přednášky trvají 45 minut. V oblasti primární prevence je tedy možné využít i takou nabídku.

Dana Vepřková

.

Primární prevence 2014

 

.

Zavřít menu