Arciděkan Jan Uhlíř se o víkendu loučil s Kutnou Horou

O víkendu 23. a 24. července se po patnácti letech života a aktivní duchovní služby s Kutnou Horou rozloučil arciděkan Římskokatolické farnosti arciděkanství Kutná Hora, Jan Uhlíř. Popřát štěstí do následujících let mu přišly desítky Kutnohořanů. Zároveň s loučením probíhaly o víkendu i oslavy svátku sv. Jakuba. V sobotu v podvečer víkendový program odstartoval koncert Viktora Darebného a jeho hostů v kostele sv. Jakuba. V neděli v 9:00 se konala Slavnostní poutní mše svatá celebrovaná P. Janem Uhlířem. Přesně v pravé poledne se rozezněl zvon Jakub Maria a v 15:00 se mohli zájemci připojit ke komentované prohlídce kostela sv. Jakuba s průvodcem Karlem Vopařilem. P. Jan Uhlíř odchází k prvnímu srpnu do Pardubic, naopak do Kutné Hory míří nový duchovní P. Vladislav Brokeš.

rdk

 

Zavřít menu