Otevřený dopis zaslal ředitel hotelu U Kata starostovi Ivo Šancovi tento týden, v pondělí 28. červnce. Tento dopis v plném znění a následnou odpověď kutnohorského starosty najdete v článku níže.

.

.

Otevřený dopis Petra Koláře, ředitele hotelu U Kata

Vážený pane starosto,
nejsem zastánce anonymních výpadů a nevkusných poutačů „zdobící“ naše město, které mají před komunálními volbami poštvat občany proti současné radnici. Nicméně nemohu přejít Vaše výroky v místních novinách o tom, jak se zde krásně podniká a žije a to vše díky naší schopné radnici, která by ráda v tomto trendu pokračovala i v dalším období.  Já bohužel Vaše nadšení nesdílím a stejně tak velká většina mých přátel, která vidí věci velmi podobně.  Tento dopis nemá smysl předvolební agitace, ale jedná se o věcnou kritiku Vašich počinů a pohled občana a podnikatele na poslední čtyři roky. Možná ještě jednu důležitou věc – Vašeho zklamaného voliče.  Minulé komunální volby jsem měl pocit, že se zde zformulovalo opravdu silné a schopné uskupení lidí, které dokáže naše město „nakopnout“. V čele s charismatickým vůdcem, který pro město bude žít a posune ho dále, tak jako kdysi (alespoň tak jsem to slýchával okolo sebe). Sám jsem z Vašich úst slyšel, že nemáte další politické ambice a peníze pro Vás nejsou důležité. Vaše vystupování a pokora ve mně budily dojem, že není lepšího kandidáta. Nicméně s končícím volebním obdobím si myslím, že se mělo jednat o přestupní stanici do vyšší politiky a pokud by se Vám povedla kandidatura do Evropského parlamentu, tak byste dal městu rád valem. Tak jak fungovalo sdružení před volbami, bylo až neuvěřitelné, moc jsem mu fandil a výhru přál a čekal na změny, které se bohužel nijak nedostavovaly. Až po volbách jsem si začal uvědomovat, že to tak růžové nebude. Komunální politika by z mého pohledu neměla kopírovat státní, kdy si koalice a opozice neustále hází klacky pod nohy. Místní radní a zastupitelé jsou lidé, kteří v našem městě žijí, dobře ho znají a měli by se na důležitých rozhodnutích shodovat. Celé volební období tomu bylo právě naopak, jako suverénní vítězové voleb jste opozici naprosto ignorovali. Bohužel nejen to, ale ignorace se projevila i vůči vlastním řadám, kdy nepotřebné „kusy“ musely z kola ven. Namísto toho jste se začali obklopovat přitakávači a „vlezdoprdelkama“, což ještě posílilo Vaše přesvědčení o dokonalosti a oprávněnosti Vašich počinů. Uvolněné pozice v místních organizacích byly doplněné loajálními lidmi bez ohledu na jejich kvalitu, vzdělání a zkušenosti. Základní manažerské chyby, aby se podnik rozvíjel, je potřeba kvalitních zaměstnanců, nikoliv pochlebovačů – tady jsem si uvědomil, kdo nám to vlastně „vládne“, lidé kteří vždy rozhodovali o cizích penězích a nikdy nenesli následky za špatné rozhodnutí, lidé za kterými není vidět vlastní práce. Poslední poznámka, než přejdu ke konkrétní věcné kritice – z mého pohledu je funkce starosty a místostarostů především posláním, měli by nám být příkladem a to jak pracovně tak i v osobním životě. Nebudu to nijak dále rozebírat, ale i v tomto to bylo pro mne obrovským zklamáním.
Dostávám se k podstatě mého dopisu. Nebudu se zde zaobírat tématy, kterým nerozumím či nemám relevantní informace – budu zde mluvit o Vámi často uváděném cestovním ruchu a jeho podpoře za poslední čtyři roky z pohledu největšího podnikatele v cestovním ruchu v Kutné Hoře dle ubytovací kapacity, aktivit a zaměstnanců. Proč to píši, protože mi přijde přinejmenším nerozumné takového partnera celé čtyři roky bezdůvodně ignorovat. To, že město přestalo využívat naše služby, tak jako v předchozích letech by mě ani tolik neštvalo, jako to, že se nemůžeme podílet na rozvoji tohoto odvětví (abych předešel Vaší odpovědi, že jsme tu možnost měli, tak uvádím, že neměli a v cestě stály pro mne nepochopitelné osobní důvody jednoho nejmenovaného radního, mimochodem kde končili městem ubytovávání hosté tuším, kdyby byli u nás, město by to vyšlo daleko levněji). Jedním z prvních kroků nové radnice bylo vytvoření nového odboru Cestovního ruchu – z mého pohledu správný krok, nicméně výběr vedoucího, který nemá o cestovním ruchu ani potuchy nebyl zrovna nejšťastnější. Vím, že turismu v Kutné Hoře rozumí úplně každý a věčné klišé, že všichni se vrací na noc do Prahy, protože tu není co dělat, slýchávám od doby, co se mu aktivně věnuji. Tak jako na obložení koupelny potřebujete kvalitního řemeslníka, tak na řízení cestovního ruchu v tak zajímavé destinaci jako je Kutná Hora potřebujete schopného manažera, který tomuto oboru rozumí a ví, co dělá.  Když už se Vám tento výběr nezdařil, tak měla následovat alespoň 100% podpora této poměrně jinak schopné úřednice a ne totální ignorace od místostarosty pro cestovní ruch a jednatelky Průvodcovské služby Kutné Hory s.r.o. (dále jen PS). Chudák úřednice se v tom topí doteď a smysl celého odboru vyšel naprosto naprázdno. Opět se musím vrátit před volby, kdy jsem byl ve shodě s některými dnešními radními, že pro zlepšení situace v turismu je potřeba udělat změny ve špatně řízené společnosti PS a opět vše s velkým zklamáním vyšlo vniveč. Logickými kroky při založení odboru Cestovního ruchu (dále jen CR) mělo být převedení všech neziskových aktivit PS na odbor CR (což se sice částečně stalo) a zrušení PS anebo její privatizace. Dle definice ekonomických subjektů je společnost s.r.o. zakládána za účelem tvorby zisku. Bohužel tato dceřiná společnost města je takový kočkopes, který se občas chová jako ekonomický a někdy jako neziskový subjekt, který když skončí ve ztrátě (mám pocit, že poslední roky pouze ve ztrátě), tak požádá matku (město), aby mu ztrátu kompenzovala, a paní jednatelka má ještě tu drzost si říci o odměnu a město ji jí schválí (to už mi hlava nebere – opět jsme u toho, že to není z Vašich peněz, ale bohužel z mých ano, proto mě to štve). Máte pocit, pane starosto, že podpora podnikání spočívá v dotování městské společnosti, která provozuje stejnou činnost jako soukromé společnosti? Mně to přijde spíš jako veřejná podpora, která nás podnikatele moc netěší.  Nebylo by lepší všechny neziskové aktivity přesunout na odbor CR, který se taktéž musí dotovat z našich daní a ty komerční nechat provozovat jiným. Provozovat tak zajímavou památku jako je Vlašský dvůr a průvodcovské služby v Kutné Hoře je totiž velmi dobrý business, který by měl generovat zisk a ne ztrátu. A jsme opět u politikaření, bez hlasu paní jednatelky a zároveň radní by nebyla většina a tak ji necháme dále páchat „zločiny“ na cestovním ruchu. Přejdeme k další podpoře podnikání v našem odvětví – zřízení fondu cestovního ruchu a zavedení lázeňského a rekreačního poplatku. PS nemá dostatek peněz na nesmyslené kampaně a rádoby propagační činnosti turismu v Kutné Hoře a tak paní jednatelka přichází se spásnou myšlenkou „podojit“ místní ubytovatele o další peníze v podobě lázeňského a rekreačního poplatku. Nejvtipnější na tom bylo, že mi přišel email od vedoucí odboru CR dva dny po schválení radou, jestli bychom se mohli sejít s ostatními ubytovateli u kulatého stolu a probrat, zdali zavedení poplatku a fondu vidíme jako dobrý nápad – to mě až urazilo, proč debatovat o něčem, co za nás rozhodli už jiní (mimochodem první a poslední snaha o kontakt).  V době ekonomické krize, ničení slevových portálů naše odvětví a sezónnosti v Kutné Hoře (k tomu se ještě vrátím) nám přibyla další zátěž v podobě nového poplatku. Neznám jiné odvětví, které by platilo tolik poplatků a daní jako právě ubytovatelé – od klasických daní jako je DPH, daň z příjmu, daň z nemovitosti, silniční daň, přes poplatky z TV, rádii, OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S přes místní poplatek z ubytovací kapacity a nyní, jelikož jich bylo asi málo poplatek lázeňský a rekreační. Mimochodem, když jsem si to zhruba spočítal, kolik peněz vlastně odvádíme, tak už rozumím tomu, že město může dotovat jak PS a odbor CR. I toto Vám, pane starosto, připadá jako podpora podnikání?  Takže vznikl fond cestovního ruchu, o kterém jsem se dozvěděl z médií, do čela za hoteliéry byl zvolen pan Polívka – nezlobte se na mě, ale pan Polívka, byť ho mám jako člověka velmi rád, není hoteliér a vesele se začaly utrácet peníze. Pravda je, že poté pan Polívka psal email, že pokud by měl někdo zájem, pozici rád přenechá – ani nevím, jestli se tak stalo, ale jestli se všemi kolegy z branže komunikujete stejně jako se mnou, tak myslím, že zájem (až na jednu možnou výjimku) nebyl. Problém této radnice a bohužel i těch před Vámi je neexistence VIZE, kam město v tomto zajímavém odvětví směřovat. V novinách se chvástáte, jak to tu pěkně šlape – jako kdybyste byli Vy těmi pořadateli četných akcí, ale opak je pravdou, chlubíte se cizím peřím. Všechny větší akce zde již běží léta a stojí za nimi obrovská práce jejich pořadatelů, před kterými smekám klobouk a velice si jich vážím. Ti větší jdou každoročně do rizika, že kdyby se nevydařilo počasí, přišlo málo diváků, tak dopadnou velmi špatně a žádná matka je nezachrání. To, že přispějete peníze v podobě grantů (kutnohorské granty to je téma samo o sobě) z Vás nedělá pořadatele – pořád jen přerozdělujete naše peníze. Nedovolí mi to nerýpnout si, jedna z náplní PS nebo odboru CR je koordinace kulturních akcí a je opravdu velmi vydařené, když se scházejí velké akce v jednom termínu nebo když je na nádvoří Vlašského dvora (dále jen VD) koncert vážné hudby a dole v parku rockový koncert. Tady se vrátím k té sezónnosti. V roce 2006-07 jsem s panem Lapáčkem dal základ budoucímu Kutnohorskému létu v podobě první pravidelné produkce s názvem „Kutná Hora magická“ o dva roky později jsme právě s panem Lapáčkem přesvědčili (a nebylo to lehké) další subjekty k účasti na projektu a založili Kutnohorsko.cz a Kutnohorské léto. Je málo těch, kteří umějí rozjet vlak, ale hodně těch kteří, když už jede převzít řízení. Měli jsme vizi, kterou se nám podařilo naplnit – nabídnout turistům opakující se zajímavý a bohatý program. Tady došlo k velkému průlomu a to, že se nám podařilo subjekty sjednotit – do té doby vládnoucí PS dělala pravý opak a mnoho zajímavých projektů poslala do záhuby ve snaze vše a všechny mít pod kontrolou.  Je smutné, že tak dobře našlápnuté sdružení se stalo nástrojem pro jednotlivce nikoliv sloužící jeho původnímu účelu.  Jakou to má souvislost se sezónností a vizí – nastartovat Kutnohorské léto bylo poměrně jednoduché, na základě poptávky jsme udělali nabídku, ale druhý krok mělo být oživení právě té zimní sezony, což už není snadné. Už dnes jsme mohli mít krásné adventní trhy a nocující turisty v našich ubytovacích zařízeních i přes zimu, ale bohužel nemáme.  A to nikoliv z důvodu, že by to nešlo, ale z důvodu neschopnosti především naší – Vaší radnice. To, že píšete do novin, jak to tady v červnu „frčí“ mě nijak nepřesvědčilo o Vašich schopnostech – v červnu to tady totiž frčí a frčet bude pořád, zato v lednu tady „chcípl“ pes a nikdo s tím nic nedělá. No nedělá, my se snažili – zavedli jsme jako jediný pravidelné zimní prohlídky ve Vlašském dvoře, na kterých jsme prodělávali kalhoty. Tady bych čekal podporu, o grant jsme sice žádali (myslím si a z vlastních zkušeností psaní žádostí do strukturálních fondů EU a docela úspěšných, dobře napsaný), ale nedostali. Když už to vypadalo lépe, díky možnosti zapojení objektu Vlašského dvora do velice úspěšného projektu „Otevřete 13. komnatu“ dostali jsme tentokrát stopku od jednatelky a radní Ing. Vopálkové.  No co, nějakých pár tisíc turistů není potřeba. Jenže je turista a turista – marketing, který provádí PS s našimi penězi je neefektivní a neúčinný. Sice k nám proudí davy turistů, ale zůstávají po nich maximálně odpadky a nikoliv utracené peníze za poskytované služby. Mně to osobně nijak netrápí v nedostatku zájmu o naše služby, po letech abnormální dřiny a jití si vlastní cestou nepotřebujeme žádnou PS a odbory na městě. Na druhou stranu, když už za něco „platím“, tak bych za to měl také něco dostat. Spíše mě to štve z pohledu občana Kutné Hory, kde zavadit o pracovní místo mimo hnusnou továrnu Foxconn je docela složité a právě turismus, pokud by se dělal, tak jak by se dělat měl, by těchto pracovních míst mohl přinést poměrně dost.  Vlastní neschopností ztěžujete podnikatelům život a občany tohoto města ochuzujete o pracovní příležitosti.  Velmi často zmiňujete pořádek, který ve městě máme. Docela by mě zajímalo, kdy jste se naposledy prošel městem? Mrtvé rybičky v kašně na nádvoří VD by mě nechaly klidným, nepořádek okolo koše před VD (viz. foto v náhledu) v sobotu v 10.00 hod., kdy začínají proudit davy turistů je ostuda. Ovšem podivná individua potulující se centrem či spící na lavičkách, řev nepřizpůsobivých občanů bydlících v městských bytech v centru města to už je postrach. Neříkám, že za vznikem tohoto problému stojí současná radnice, jen si myslím, že tento problém není dostatečně řešen. Věci se lehce kritizují, těžce se mění k lepšímu a veřejnosti se málokdy zavděčíte. Nicméně i přes to si myslím, že Vaše vládnutí nenaplnilo očekávání a sliby, které jste dávali. Moc bych si přál, aby naše město nabralo ten správný směr a žilo a podnikalo se nám tady lépe, a proto už nebudu volit sdružení Šance pro Kutnou Horu.

S úctou Petr Kolář


.

Odpověď starosty Ivo Šance

Vážený pane Koláři,
děkuji Vám za obsáhlý „otevřený dopis“, ve kterém vyjadřujete nespokojenost s mým (naším) působením na radnici v Kutné Hoře. Byť mne v úvodu ujišťujete, že se nejedná o předvolební agitaci, tak z kontextu dopisu, z jeho závěru i z toho, že tento „otevřený dopis“ adresujete zároveň médiím, jasně vyplývá, že se jedná o předvolební záležitost. Za to se nemusíte stydět. Je to legitimní, já i moji kolegové ze sdružení „Šance pro Kutnou Horu“ se s tím musíme umět vyrovnat. Klidně jste mohl i uvést, kdo Vaše představy o schopnostech vést město naplňuje.
Dovolím si tedy vyjádřit se k některým z Vašich tvrzení. Začnu těmi, které mají osobní povahu. Podsouváte mi, že se v médiích vyjadřuji v tom smyslu, jak se v Kutné Hoře krásně podniká a žije a jak schopná že je současná radnice. Nevím o tom, že bych se doslova takto vyjadřoval. Nicméně na základě svých životních zkušeností mohu potvrdit, že v Kutné Hoře se žije, resp. může žít velice dobře. Velká část světa nám může mnohé závidět. To, jak tuto možnost každý využívá, je už na občanech samotných. Lidem zatrpklým, závistivým, neskromným atd. se nebude žít dobře nikde na světě. Složitý a někdy tvrdý život podnikatelů v Kutné Hoře nijak nepopírám. Řadu z nich obdivuji a cením si jich. Mám teď na mysli ty, kteří intenzívně a kreativně pracují, nefňukají a nehledají chyby na druhých, ale snaží se zdokonalovat sami sebe.
Tvrdíte, že moje působení na kutnohorské radnici mělo být přestupní stanicí do vyšší politiky. Mýlíte se, ale možná se to v Kutné Hoře u piva takto říká. Do Evropského parlamentu jsem kandidoval z nevolitelného místa. Chtěl jsem podpořit kandidátku Starostů a nezávislých. Dobře vím, co Evropský parlament obnáší, a vím, že to není místo pro mě. Dobře vím, jakým způsobem se proniká do vyšší politiky v České republice. To ale není můj styl ani cíl, takové ambice opravdu nemám.
Zajímá Vás naše sdružení Šance pro Kutnou Horu a odchod některých jeho členů v minulých letech. Tak to chodí. Když je ve spolku třicet lidí a dostanou se do situace, kdy musejí rozhodovat o spoustě věcí a přitom každý má jiné představy a očekávání, tak je logické, že dojde k neshodám. Ne, že bych z toho měl radost, ale takový je život. Nikoho jsem ale nevyháněl, jen jsem zkrátka někomu nevyhověl. To opravdu nejde – vyhovět všem.
Vrátil jste se k minulým volbám a tak se tam vrátím taky. Bohužel, tehdy došlo k poměrně ostrému dělení na koalici a opozici. To jsem ale nevymyslel a neinicioval ani já, ani naše sdružení. Do té situace jsme byli dohnáni a připouštím, že se řešení příliš nepovedlo. Dnes nemá moc smysl to rozebírat, ale má smysl se z těchto věcí poučit. Máte pravdu, že někdy se v zastupitelstvu rozhodovalo těsnou většinou koalice proti opozičním hlasům. Takových rozhodnutí nebylo moc, ale když jsme byli přesvědčeni, že se jedná o správnou věc, tak jsme na sebe vzali zodpovědnost a tu (podle mínění demokraticky zvolené většiny zastupitelstva) správnou věc prosadili. Když jsme viděli, že opozice hlasuje bez znalosti věci nebo pod tlakem určitých podnikatelských skupin, tak jsme tak museli jednat.  Mám na mysli například sportovní halu nebo přechod na biomasový zdroj tepla. Nebo třeba schválení závěrečného účtu města za rok 2013.
Podstatou Vašeho dopisu je otázka cestovního ruchu. Nejvíc Vás trápí vývoj ve společnosti Průvodcovská služba, s.r.o. (PS). Obracíte se osobně na mne, nicméně o všem, co se týká PS, rozhodovaly řádně zvolené či jmenované příslušné orgány (dozorčí rada PS, Rada města, Městské zastupitelstvo), nikoli já. V dopise na několika místech přímo či nepřímo napadáte Ing. Vopálkovou, jednatelku PS. Ubezpečuji Vás, že ačkoli zároveň zastává pozici radní (a to ani já nevidím jako optimální spojení funkcí), tak ve věcech PS nikdy nehlasovala a odmítám nařčení, že hlasování ovlivňovala. Jinak řada opatření, která ve Vašem dopise zmiňujete či navrhujete, byla již učiněna a vlastně z Vašich návrhů nezbývá nic kromě privatizace.  Z činnosti PS byly vyčleněny neziskové aktivity a převedeny na městský úřad (mezitím bylo zřízeno i Oddělení cestovního ruchu a marketingu nyní vedené odbornicí na cestovní ruch Ing. Musílkovou). PS má nyní podmínky k standardnímu podnikání. PS samozřejmě lze vyčítat ztrátové hospodaření v minulých letech, ale důležitá je otázka, jestli náklady společnosti byly vynakládány účelně a příjmy z podnikatelské činnosti odpovídaly možnostem. Řídicí a kontrolní orgány neshledaly závažný problém. Problém byl v závazcích spojených s dotacemi přijatými v předchozích letech. Tehdy na sebe vzala PS závazky, které byly nad její možnosti. Celkový přínos těchto dotací však byl (dle mínění příslušných orgánů) pozitivní. Rozhodně to není tak, že by město PS finančně podporovalo a tak narušovalo konkurenční prostředí. Zmiňujete privatizaci PS. Myšlenka je to jistě zajímavá. V zastupitelstvu by možná našla určitou podporu, ale osobně bych ji v tomto případě nepodporoval. Dovedu si představit, že by se našel nájemce Vlašského dvora, který by dovedl „vyždímat“ mnohem více peněz než PS. Byl bych ale moc nerad, kdyby se ve Vlašském dvoře místo historie kutnohorského mincovnictví prezentovala další strašidla nebo ještě něco horšího.
Zmiňujete i Fond cestovního ruchu. Osobně se plně stavím za myšlenku i principy činnosti tohoto fondu. Město nemůže donekonečna ze svých prostředků financovat propagaci města a jeho památek, když přitom výnosy končí jinde. Vyzvali jsme tedy provozovatele památek i podnikatele v cestovním ruchu, aby se podíleli na tvorbě tohoto Fondu a na rozhodování o využití prostředků Fondu na propagaci města. K účasti jste byl vyzván i Vy, ale jak sám zmiňujete, urazil jste se a odmítl jste se na správě Fondu podílet. Je to škoda, protože opravdu stojíme o účast podnikatelů na rozhodování o propagaci města. Ono je ale snazší urazit se a kritizovat, než vzít na sebe odpovědnost. Věnoval jste mnoho času psaní „otevřeného dopisu“ a jistě věnujete dost času politickým diskusím s Vašimi přáteli. Ale ruku na srdce, udělal jste něco pro to, aby se podnikatelé v cestovním ruchu sdružili a stali se silným a legitimním partnerem města, se kterým by řešili svoje návrhy a požadavky? Stěžujete-li si, že jsem s Vámi málo komunikoval, tak jste neobjektivní. Společně s Vašimi kolegy jste mne požádal o podporu města při podání žádosti o dotaci na obnovu Tellerova cukrovaru. Neváhal jsem ani minutu, okamžitě jsem se s Vámi sešel a na radnici jsme vymýšleli krkolomné kousky, abychom Vám pomohli. To ve Vašem dopise pomíjíte.  A tak mě ani neudivuje, že jste vyhledal v určitý okamžik a na určitém místě nepořádek kolem jednoho odpadkového koše a na základě toho tvrdíte, že ve městě není pořádek, že se neuklízí. To je až směšné. Trvám na tom, že díky Technickým službám je Kutná Hora jedním z nejčistších českých měst a může se směle měřit s kterýmkoli evropským městem! (Všimněte si, že netvrdím, že je to kvůli schopné radnici!) Na čistotu města si snad každý udělá názor sám. Další oblastí, kterou rozvádíte ve Vašem dopise, je kultura. Tvrdíte, že se chlubím cizím peřím. Nikde netvrdím, že by město bylo tím jediným pořadatelem a že by mělo největší zásluhy. Naopak, uznávám práci soukromých a neziskových pořadatelů. Někdy stačí, když město nepřekáží. My se však snažíme skutečně pomoci a nejen finančně. Jestliže se podle Vašeho názoru chlubím, tak nikoli za sebe, ale za celé město, kde se „pořád něco děje“. A vážím si i výstav a akcí, které pořádáte U Kata.
Historii Kutnohorského léta do detailu neznám, to opravdu není v mých silách studovat (věřte, že kromě cestovního ruchu a kultury máme na radnici tu a tam i jiné starosti). Kdykoli však přišlo na řadu rozhodování o této nebo jiné kulturní akci organizované místními sdruženími, vždy jsme se snažili vyjít vstříc. Zmiňujete i příklad velkých adventních trhů. Ano, bylo by to pěkné a radnice to nezorganizovala. Asi to byla chyba. To jsme nezvládli. Když však uvažujete o privatizaci Průvodcovské služby, neměl by s takovou aktivitou přijít spíš podnikatel? Navrhoval jste někdy něco takového radnici?
Vážený pane, pokusil jsem se reagovat na většinu Vašich podnětů. Nejspíš jsem Vás neuspokojil. Ale tak to je. Zázraky dělat neumím a ani je neslibuji a snad jsem je ani nikdy nesliboval. Netěší mne, že naše sdružení Šance pro Kutnou Horu ve Vás přichází o voliče. Tak Vám alespoň přeji, abyste našel takové kandidáty, kteří budou umět v Kutné Hoře vytvořit stovky kvalifikovaných pracovních příležitostí, oživí pivovar a cukrovar, zařídí v historickém jádru další desítky krásných a levných obchodů a restaurací, zruší daně a poplatky a naplní bohatou klientelou kutnohorské hotely a penzióny po celý rok. Jen Vám jako starší osoba radím: Dejte si pozor na chronické kritiky a frustrované nespokojence. Ti, když se setkají s realitou a mají převzít zodpovědnost, zpravidla brzo skončí a vracejí se ke svým nářkům.

S pozdravem Ivo Šanc

.

 

 

Zavřít menu