Od února se Město Kutná Hora v rámci Mikroregionu Kutnohorsko stalo členem MAS Lípa pro venkov. Věnujte pozornost níže uvedené výzvě MAS  – o dotaci na kulturu či sportovní akce pořádané v územní působnosti MAS Lípa pro venkov o. s. mohou požádat jak příspěvkové organizace (školy, školky), tak neziskové organizace.   

„Dotace do výše 5.000 Kč je určena neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím obcí (MŠ, ZŠ) na pořádání sportovních a kulturních akcí v regionu MAS. Žádosti je třeba předložit do 15.5.2013. Bližší informace včetně vzoru žádosti naleznete na webových stránkách,“ informuje Radek Tvrdík, manažer MAS Lípa pro venkov.

.
Ke stažení:

Zásady pro poskytování dotací z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov o.s.

Výzva k předkládání žádostí o čerpání prostředků z Fondu kultury a sportu na rok 2013

Žádost o poskytnutí dotace (formulář)

 

 

.

Zavřít menu