Den otevřených dveří SOŠ a SOU řemesel byl příležitostí dozvědět se informace o možnostech studia a prohlédnout si odborné učebny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora uspořádalo v sobotu 8. 2. 2020 den otevřených dveří nejen v budově na Čáslavské, ale i ve vzdělávací budově v Seifertových sadech, kde probíhá výuka  maturitních oborů sociální činnost, veřejná správa a podnikání. Zájemci o studium těchto maturitních oborů si mohli prohlédnout budovu školy,  velmi dobře vybavenou studovnu, která slouží k praktickému procvičování oboru sociální činnost, učebny pro vzdělávání všeobecně vzdělávacích předmětů a počítačové učebny. Uchazeči o studium se dozvěděli i mnoho informací o maturitních oborech čtyřletého denního studia pracovník v sociálních službách, pracovník v státní správě a samosprávě a pracovník v podnikatelské sféře. Seznámili se s aktivitami školy, jakými jsou adaptační a  lyžařské kurzy, zahraniční stáže, účast na různých soutěžích a spolupráce se sociálními partnery.

tz, red, Foto: Vladimír Vrbický

tz. Foto: Vladimír Vrbický

Zavřít menu