Není vám lhostejný nepořádek v okolí? V dubnu máte možnost přidat se k dobrovolníkům a pomoci s úklidem veřejných prostranství. Uklízet se bude nejprve Vrchlice, 10. a 11. dubna, o týden později se dobrovolníci připojí k již tradiční celostátní akci Ukliďme Česko.

.
Spolek Denemark ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov připravuje v rámci akce „Čistá řeka Sázava“ také úklid Vrchlice. Úklid nad přehradou bude pořádat spolu s MAS obec Malešov.
„V pátek 10. dubna by měly úsek od hlavního nádraží až po konec Královské procházky vysbírat místní střední a základní školy. Údolí Vrchlice od dolního Žižkova až po Velký rybník chce vysbírat v sobotu 11. dubna náš spolek Denemark. Pokud by nás bylo dost, zvládli bychom i údolí Bylanky ke Škvárovně. Každá pomocná ruka je samozřejmě vítána. Sraz bude u Vrbova mlýna v 8 hodin,“ zve starosta Martin Starý.
Vloni se Denemark zapojil s mnoha nadšenci a dobrovolníky i do brigády Ukliďme Česko, dobrovolníci uklidili několik lokalit (Kuklík, Sukov, údolí Vrchlice a další). K brigádě se připojili i na dolním Žižkově nebo v Perštejnci. Výsledek byl pořádně znát, podařilo se vysbírat několik tun odpadků!
„V letošním roce bude brigáda vyhlášena celostátně 18. dubna a my bychom chtěli znovu přiložit ruku k dílu,“ říká Martin Starý.
Denemark se bude letos opět věnovat Kaňku, Sukovu, Kuklíku a Rovinám. Sraz bude v 8 hod. u menhirů (Sukov), U Bezhlavého Jana (Kuklík), u Macháčkova kamene (Kaňk) a u garáže Královská (Rovina).
„Bylo by ale dobré vysbírat třeba i les a okolí Trojice, zahrádky nad sídlištěm, okolí Lorce, Malína, pod Kaňkem k Libenicím a ke Skalce nebo hlavní nádraží, kolem sedlecké zastávky a hřiště. Snad se toho někdo šikovný chopí – ať jde o zájmové nebo sportovní kroužky, třídy škol, partu z hospody nebo osadní výbor,“ dodává starosta.
Je to na nás všech. Kdo bude mít chuť se přidat, může si vyzvednout pytle v Technických službách,  rukavice nebo pícháky musí mít vlastní. Odpadky v pytlích je pak dobré dát na viditelná místa k silnici, aby je mohla auta Technických služeb svézt, ideálně nahlásit TS i jejich polohu.

(jok)

.

Zavřít menu