Kruhový objezd na dosah, psaly Kutnohorské listy v červnovém vydání.  Ano, v červnu letošního roku to skutečně vypadalo, že výstavba kruhového objezdu na Karlově vypukne v červenci nebo v srpnu. Co se změnilo?  Z pohledu města Kutná Hora, jako minoritního spoluinvestora, se spoluúčastí financování stavby necelých deset procent,  se nezměnilo nic. ………………………

V rozpočtu města je dostatek prostředků na spoluúčast jak v r. 2013, tak v návrhu nového rozpočtu na rok 2014. Doposud však nebyla podepsána smlouva s dodavatelem, nebylo předáno staveniště. Proč?

Kraj s realizací váhá
Prodlevy se projevily u hlavního investora, kterým je Středočeský kraj. Přes osobní jednání s vedením Kraje i příslib  zahájení a dokončení stavby v letošním roce, se kruháku letos Kutnohořané rozhodně nedočkají.
Přitom krajští radní potvrdili vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby už v srpnu (a původní termín byl červen), takže přes tuto prodlevu se teoreticky v září mohlo začít s budováním. Aktuální informace z krajského odboru dopravy hovoří však o tom, že ke zpoždění došlo zřejmě na oddělení veřejných zakázek a že letos dojde maximálně k zahájení prací ( přeložky sítí apod.) a vlastní stavba započne na jaře příštího roku.
Věřme tedy, že to tak bude. Když jsem při návštěvě prezidenta Zemana zmínil  „náš“ kruhák jako palčivý problém města a nutnost jeho realizace v odloženém termínu na jaře 2014, náměstek hejtmana Petera souhlasně přikyvoval. Tak uvidíme…

Jiří Franc

.

Zavřít menu