Od 8. listopadu 2013 budou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací při demolici obytného domu v ul. Uhelná čp. 555 úplně uzavřeny místní komunikace Uhelná, Slavíkova (spodní část) a chodník v ulici Sokolské (viz mapka). Objížďka není stanovena. …………………………………………….

Uhelná + Slavíkova (spodní část) – od 8.11.2013 do 20.12.2013

Úsek chodníku přiléhající k ploše staveniště v Sokolské ulici – od 8.11.2013 do 25.11.2013 od  07.00hod. do 17.00hod., od 26.11.2013 do 29.11.2013, od 30.11.2013 do 20.12.2013 od 07.00hod. do 17.00hod.

 

.

Zavřít menu