Všechny zveme 10. června od 9. do 17. hodin na den otevřených dveří Střediska rané péče Oblastní charity Kutná Hora. Můžete pobýt i se svými dětmi na hřišti vybudovaném s pomocí Dobročinného fondu Philip Morris a Nadačního fondu Slunce, prohlédnout  si středisko a dát si kávu nebo čaj.

Středisko rané péče Oblastní charity Kutná Hora nabízí rodinám dětí se specifickými potřebami (předčasně narozené, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem) od narození do 7. let věku služby rané péče, další doplňkové aktivity pro rodiny uživatelů služeb a internetové poradenství.

Dobročinný fond Philip Morris a Nadační fond Slunce pro všechny přispěl SRP nemalou finanční částkou na realizaci vybudování a provozu dětského hřiště Na Sioně. Myšlenkou projektu bylo vytvoření hřiště jako  místa setkávání pro klienty SRP, veřejnost a jejich děti. Pěknému vzhledu původně zarostlé zahrady předcházelo vykácení, terénní úpravy, položení geotextilie, navezení štěrku, písku, zabudování herních prvků, nátěry, zasetí trávy a jiné.

Otevřeno je od jara do podzimu ve všední dny od 9 do 15 hod. v úterý a ve čtvrtek do 17. hodin. Vstup do dvorku je ze Střediska rané péče, které sídlí na adrese Palackého náměstí 320, vchod za rohem, ulice Na Sioně. Nadále je otevřeno dle provozního řádu umístěného na vývěsce u vchodu SRP.

Daniela Sršňová, Středisko rané péče OCHKH

.

Zavřít menu