Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie a plynu pro domácnosti proběhne ve čtvrtek 27. června 2013. Každý, kdo má zájem sledovat on-line aukci, se může podívat na internetové stránky http://www.ecentre.cz/e-aukce. Aukce bude zahájena v 11.00 hodin. ……………………………………………………………………..

V této aukci bude nového dodavatele elektrické energie a plynu soutěžit několik tisíc domácností, které spojila firma eCentre z různých měst a obcí. Při tomto počtu domácností předpokládáme vysoutěžení značné úspory.

Po skončení aukce bude firmou eCentre provedeno vyhodnocení a konečný výsledek bude prezentován na stránkách měst a obcí po 10.7. 2013.

Od 17. 7. 2013 budou domácnosti mít možnost podepisovat smlouvy s novým dodavatelem energií. Smlouvy se budou podepisovat na sběrných místech.

Upozorňujeme, že některé domácnosti mohou být zařazeny do elektronické aukce, která proběhne až v červenci. Jedná se o domácnosti, u kterých byly podklady předány a zpracovány po stanoveném termínu a firma eCentre je již nestihla zařadit do červnové aukce. Tyto domácnosti vyrozumíme telefonicky nebo e-mailem.

Žádáme domácnosti, ať nepodepisují žádné jiné smlouvy mimo prostory, kde odevzdávali dokumenty k elektronické aukci. Pokud nebudou mít možnost v těchto dnech nové smlouvy podepsat, bude nutné jejich podpis uskutečnit v dodatečném termínu po telefonické domluvě. Díky velkému zájmu a výrazným úsporám domácností se uskuteční druhé kolo elektronické aukce na energie, telefony a PHM, které bude od 19.8 2013 do 20.9 2013. Před začátkem sběru bude informační setkání občanů se zástupci společnosti eCentre a města k elektronické aukci. Sledujte novinky na webu a zpravodaj města.

(tz)

.

Zavřít menu