V uplynulém roce se podařilo uspořádat nejvíce těchto studijních cest za dobu působení destinačního managementu, 26 akcí se účastnilo celkem 200 zástupců touroperátorů a tisku. Na workshopu s řediteli zahraničních zastoupení v Praze se podařilo dojednat i dvě akce ve spolupráci se zahraničním zastoupením pro Jižní Koreu. ………………………..

Také jsme uvítali v Kutné Hoře press trip novinářů z USA, kteří se zabývají gastronomií a zážitkovou turistikou. O tom, že tyto akce nejsou bezúčelné, hovoří přehled výstupů press a fam tripů: K dnešnímu dni evidujeme patnáct tištěných článků, šestkrát se v letošním roce natáčely cestopisné reportáže o Kutné Hoře, šestkrát se o Kutné Hoře hovořilo v rádiích, účastníci zároveň během návštěvy Kutné Hory prezentovali destinaci na sociálních sítích, počet těchto prezentací se nedá přímo zmapovat, ale hovoříme o desítkách. Nutno říci, že výstupy mají většinou časovou prodlevu, a tak očekáváme výstupy z podzimních akcí v 1. pololetí roku 2014. Jedná se o výstupy určené pro zahraniční trhy, každý z nich je nedocenitelný, protože pokud bychom usilovali o placenou prezentaci například v Mexiku, nebo v Číně, nebyli bychom schopni ji pokrýt ani finančně, ani bychom nedokázali připravit výstup tzv. „na míru“ danému trhu. Takto nás články i reportáže nestojí až na výjimky prakticky nic, kromě času a energie, které věnujeme účastníkům tak, abychom jim připravili ty nejkrásnější zážitky ze stříbrného města. Ředitelé zahraničních zastoupení projevili maximální spokojenost ve spolupráci s destinačním managementem a na základě této dobré zkušenosti budou Kutnou Horu zařazovat do programů těchto studijních cest i nadále, ačkoliv koncept národní centrály cestovního ruchu se v následujícím období bude zaměřovat spíše na prezentaci opomíjených destinací. Celá řada akcí proběhne v jarních měsících, uspořádat studijní cestu přislíbilo zahraniční zastoupení pro Čínu, Benelux a Latinskou Ameriku. První konkrétní termín další akce již máme avizován na druhou polovinu ledna letošního roku, kdy do Kutné Hory zavítá australská novinářka. Destinační management hodnotí tuto formu propagace destinace jako velmi úspěšnou a děkuje všem partnerům za skvělou spolupráci v roce 2013.

Hanka Musílková, destinační manažer

.

Zavřít menu