Veřejný piknik v rámci již třetího ročníku happeningu Férová snídaně se uskuteční druhou květnovou sobotu v Breüerových sadech. Sejdou se zde příznivci fair trade, aby společně posnídali a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.

Již třetí ročník happeningu Férová snídaně uspořádá nevládní nezisková organizace NaZemi v Kutné Hoře 11. května od deseti hodin dopoledne. Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby společně posnídali na veřejném místě fairtradové a lokální potraviny a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Připojí se tak ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento den slaví Světový den pro fair trade.

Zájem o fair trade roste
Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako kakao, kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený z místní mouky a čerstvých vajec.
„Hlavním tématem letošní snídaně je fair trade v každodenní životě. Chceme upozornit na to, že podpořit lidi, kteří pro nás pěstují kakao nebo kávu, můžeme každý den,“ vysvětlil Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje.
„Zatímco v roce 2011 snídali produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální produkce lidé ve 41 českých a moravských městech, v loňském roce se jejich počet zvýšil již na 57,“ doplnil Komínek.
Rostoucí zájem o produkty fair trade v České republice je patrný rovněž z nárůstu maloobchodního obratu. Ten v roce 2011 dosáhl výše 92 milionů korun, což je o 15 % více než v roce 2010. Výsledky za rok 2012 budou známy na počátku května.

NaZemi
Nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.

Co je fair trade?
Fair trade je způsob obchodu dávající drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z tzv. rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí například zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního prostředí. Světový den pro fair trade se v ČR slaví již desátým rokem, férově snídat se bude potřetí. Více na www.fairtrade.cz.

(red)

 

Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na www.ferovasnidane.cz.

 

.

Zavřít menu