Koncem března se v Rakovníku sešli nominovaní a nominující na cenu Ď v Středočeském kraji 2013. Cena Ď nebo-li dík je třináctiletým projektem v ČR, který jako jediný se snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů a dobrodinců za podporu kultury v ČR. ………………………….

V letošním roce Kolegium ve Středočeském kraji rozhodlo, že krajskou cenu Ď obdrží Dagmar Fundová, nominovaná Českým muzeem stříbra, p.o., Kutná Hora za obětavou a usilovnou práci na záchraně, přípravě a realizaci rekonstrukcí památkových objektů Kutné Hory. Dále za iniciaci založení Nadace K. H. památka UNESCO a jejího neocenitelného Dokumentačního centra. Za iniciaci záchrany chrámu sv. Panny Barbory prosazením realizace jeho generální opravy po více než 100 letech. Dagmar Fundová 30 let s nesmírnou aktivitou pracovala na přípravě a realizaci oprav památkových objektů Kutné Hory, památek, které by mnohdy bez jejího úsilí byly odsouzeny ke konečné devastaci a zániku. Byla jedním z nejaktivnějších členů týmu na zpracování projektu Programu regenerace MPR Kutná Hora, týmu na iniciaci a zpracování přihlášky k zápisu K.H. na listinu Světového a přírodního dědictví UNESCO, stála za zpracováním integrovaného plánu rozvoje města K.H., projektu Regenerace a rozvoj historického jádra města K.H. a výčet jejích aktivit by byl ještě delší.

Ceny Ď se udělují v patnácti kategoriích a v jednotlivých kolech – městských, krajských a celostátních. Nominovaní jsou roztříděni podle oblastí působení do různých kategorií jako např. Mecenášové divadel v ČR, Mecenášové zoologických zahrad v ČR či Mecenášové muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR atd.

Dagmar Fundová postupuje do celostátního finále v Národním divadle (20. 6. 2013) v kategorii „GRAND PRIX Ď 2013“, kde celostátní Kolegium ze čtrnácti vítězů krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie.

Kateřina Vavrušková, České muzeum stříbra

.

Zavřít menu