Hejtmanka informuje o výskytu a prevenci před šířením ptačí chřipky ve Středočeském kraji,  na okrese Kutná Hora nebyl zatím výskyt zaznamenán

O výskytu ptačí chřipky na území Středočeského kraje informovala občany hejtmanka Petra Pecková. „V posledních týdnech muselo být utraceno už 18 tisíc kusů slepic, hus a kachen. Zamezte kontaktům svých chovů s volně žijícími ptáky. Nepouštějte svou domácí drůbež na obecní rybníky. Krmení umístěte tak, aby se k němu nemohli dostat volně žijící ptáci, tedy například do kurníku, stáje apod.,“ je uvedeno v informačním letáku spolu s kontaktem na krizovou linku Krajské veterinární správy pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace tel. č.  720 995 204.

V okrese Kutná Hora nebyl podle informací Státní veterinární zprávy v letošním roce výskyt ptačí chřipky zaznamenán. „Do území okresu Kutná Hora zasahovalo pásmo dozoru v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v okrese Chrudim. Nařízená opatření, která z toho vyplynula, jsou již ukončena,“ řekla Iva Táborská, ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární zprávy Státní veterinární zprávy pro Stč. kraj.

pra

Zavřít menu