Každé dítě bohužel nemá to štěstí, aby mohlo vyrůstat ve své vlastní funkční rodině a dostávalo vše, co potřebuje. Někdy je řešením náhradní rodinná péče, která na rozdíl od té ústavní dokáže suplovat přirozené prostředí rodiny se vším, co k tomu patří.

Kolínská obecně prospěšná společnost Prostor plus pomáhá pěstounským rodinám žít spolu v harmonii a spokojeně. Ve spolupráci s OSPOD nabízí programy pro děti, programy pro pěstouny, ale také společné programy pro děti a pěstouny. Poskytuje např. služby odlehčovacího i edukativního charakteru, kde si mohou pěstouni v rámci zákonné povinnosti zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče a o děti, ale také poradenské či rozvojové skupiny.

Posláním Programů pro pěstounské rodiny Prostor plus o.p.s. je pomáhat a podporovat rodiny vykonávající pěstounskou péči, stabilizovat rodinný systém, rozvíjet děti i pěstounské rodiče. Protože někdy to může být složité…

V roce 2016 bylo v Prostoru plus proškoleno 59 pěstounů v rozsahu 24 hodin za rok. Realizovány byly také jednodenní a pobytové odlehčovací programy pro celkem 31 dětí s tématy Výlet na statek v Jestřábce, Dobývání hradu Lichnice, Noc v Jurtě a Podzimní pobyt. Dvěma rodinám bylo poskytnuto individuální poradenství.

V letošním roce proběhly zatím dva jednodenní programy pro děti. V dubnu navštívily děti spolu s odborným týmem ZOO Praha a v červnu vyrazily  na kolech Lužním lesem do Poděbrad. Zvládli jsme cestu, pro některé z nás náročnější, dali si zmrzlinu a zase o kousek více poznali sami sebe“, hodnotí výlet Mgr. Iveta Štěpánová, garantka služeb pro pěstounské rodiny Prostor plus.

V létě děti zažijí Noc u zámků a labyrintů na zámku Loučeň.

Prostor plus o.p.s. spolupracuje s OSPOD Kutná Hora, Čáslav a Charitou Přelouč.

Kompletní informace a kontakty najdete na www.prostor-plus.cz pod záložkou Pomáháme – Programy pro pěstounské rodiny.

(tz)

Zavřít menu