Informační seminář k maturitní zkoušce připravilo pro studenty i jejich rodiče regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV a jazykové škole Dr. Jílkové. Zájemci se dozví jak se na připravovat maturitní zkoušku z cizího jazyka (didaktický test, písemná a ústní část), co by měli vědět, tipy a triky a kde hledat pomoc. ……………………………………………………

Seminář poskytne podporu i žákům se specifickými potřebami, včetně dys-poruch. Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů je nutné předběžné přihlášení e-mailem nebo telefonicky.

Termín: pondělí 24.března a 28. dubna 2014

Místo konání: ICV a jazyková škola, (vchod z levé strany Tylova divadla)

Kontakt: Jana Jílková, regionální koordinátor ATECR při ICV a jazykové škole, Masarykova 128, tel.: 776 002 500, icvkh@tiscali.cz

(tz)

.

Zavřít menu