Pro podnikatele platí, že jsou povinni své odpady třídit a předávat je k využití nebo zneškodnění. Město Kutná Hora proto zavedlo systém nakládání s tříděnými odpady pro menší podnikatele. Je zaveden pro podnikatele, kteří nemají možnost umístit nádobu na tříděný odpad do své provozovny, nebo by se jim pronájem kontejneru nevyplatil. ………………………………….

Jak se do systému zapojit? Nejprve vyplníte žádost, kterou najdete na stránkách městského úřadu. Následně je s Vámi podepsána smlouva, jejíž součástí je ceník za využívání kontejnerů na tříděný odpad. Poté co daný poplatek zaplatíte, můžete ukládat tříděný odpad do kontejnerů na ulici.
Ceník poplatků stanovený městem pro možnost ukládat tříděné odpady do kontejnerů na ulicích je v rozmezí 200 Kč za zaměstnance pro kanceláře do pěti zaměstnanců až po restaurace, bary a pohostinství, které platí poplatek za jednotlivé odpady dle  množství.
Více informací společně s žádostí o zapojení do systému najdete na stránkách městského úřadu v sekci MÚ informuje – odpadové hospodářství.

(red)

.

Zavřít menu