Největší z rybníků spravovaných společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, Katlov, vylovili rybáři pod vedením Josefa Víty na sklonku října na dlouhou dobu naposledy. Nyní se hospodářem na Katlově stane známý rybář, cestovatel a rekordman Jakub Vágner, který zde chce zřídit centrum záchrany genofondu evropských ryb. ……………………………………………………..

V souvislosti s tím čekají rybník některé úpravy a zůstane proto do jara bez vody.

„Na základě uzavřené podnájemní smlouvy chceme vybudovat na Katlově rybářská mola a dále další rybářské zázemí. V této souvislosti budeme budovat i mola sportovní, pro koupání, a to na straně severní části Katlova u chatové osady pro rekreační a sportovní vyžití místních obyvatel. V této části rybníka bude osazeno i větší přistávací molo. Po dohodě s odborem životního prostředí – a samozřejmě na základě platného rozhodnutí – budeme budovat i dva ostrovy za účelem zahnízdění vodního ptactva, jelikož okolí rybníka není pro takový účel dostatečně klidné a kvalitní. Výše uvedeným projektem ostrovů dojde k navýšení ekologické stability území,“ přibližuje nejvýraznější očekávané změny Jakub Vágner.

Z těchto důvodů není možné zajistit okamžité napouštění rybníku, nejdříve musí dojít k založení sypaných ostrovů ze zeminy a lomového kamene, tuto činnost lze provádět pouze po zamrznutí podloží z důvodu příjezdu těžké techniky. Odhadované množství zeminy a kamene je cca 900m3. Rybník je nyní odbahněn a předpokládá se, že jej nebude nutné dalších několik desítek let vypouštět. Osazení zmíněných mol není nijak časově limitované napouštěním rybníku, mola jsou pouze u břehu, čili v hloubce cca 70 centimetrů.

„Napouštění zahájíme v jarním období po ukončení stavby ostrovů. Předpokládáme zahájení napouštění někdy v dubnu až květnu příštího roku,“ dodává nový hospodář na Katlově.

(red)

.

Zavřít menu