Již tradičně připravilo Českém muzeum stříbra v Kutné Hoře pestrý program na adventní dny, který vyvrcholí adventními trhy s doprovodným programem ve dnech 6. a 7. prosince. V rámci adventních trhů se uskuteční také průvod Barborek a Ambrožů od chrámu svaté Barbory k Hrádku.

.

Prosinec v Českém muzeu stříbra

2. 12.  – 4. 1. 2015 | Vánoční výstava „Hry a hračky našeho dětství“. Otevřeno út – ne 10.00 – 16.00 (zavřeno 24.12., 25.12., 31.12. a 1.1.) Vstupné plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

.
2. 12. – 12.12.
| Adventní dílny pro MŠ a ZŠ. Výuka 8.00 – 14.00, pozdější termín po domluvě. Během jedné vyučovací hodiny se žáci dozví o vánočních zvycích a vyrobí si vánoční ozdobu či jiný vánoční výrobek. V nabídce je výroba – svícnu z jablka a přírodních materiálů, šperkařská dílna, výroba ozdob z hrnčířské hlíny a přírodních materiálů. Přihlášky přijímá muzejní lektorka Mgr. Kateřina Vavrušková na e-mailu: vavruskova@cms-kh.cz, nebo na tel. 739 717 325. Vstupné 30,- Kč.

.
6. 12. – 7.12.
Barborky na Hrádku – adventní trhy s doprovodným programem. Vstup zdarma.

.
6.12.
| 10.00 – 18.00  Po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel.

14.00 Vánoční vystoupení  žáků hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora

16.30 Průvod Barborek a Ambrožů od chrámu sv. Barbory k Hrádku

17.00 Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu

.
7.12.  
| 10.00 – 17.00 Po celý den adventní jarmark, zvykoslovná dílna pro veřejnost, ukázky řemesel.

14.00 vánoční vystoupení žáků ZŠ Žižkov Kutná Hora

.
20. 12.
| 18.00 Vánoční koncert kutnohorského pěveckého sboru CANTICA. Vstupné dobrovolné.

(tz)

.

 

Zavřít menu