Je jí i zpráva o úmrtí Marušky. Paní Mgr. Marie Blahníková byla  obětavou pedagogickou pracovnicí po celý život.  Již od roku 1972 se věnovala výchovné práci na Základní škole Žižkov.  Následně působila jako vedoucí oddělení turistiky a zástupkyně ředitelky Okresního domu dětí, pionýrů a mládeže v Kutné Hoře. 

.
Později, v průběhu více než dvou desítek let, ji mělo velmi rádo mnoho dětí ve školní družině Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře.
Setkání s některým člověkem je darem. Taková byla setkávání s paní Mgr. Marií Blahníkovou.  Rozloučit se lze jen tichými slovy a poděkovat za pracovitost, obětavost, přátelská slova a úsměv.

Milada Nechojdomová, Odbor památkové péče, školství a kultury MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu