Ač je to k nevíře, je to tak. Kutnohorský Klub důchodců si v prosinci tohoto roku připomene mimořádnou událost – 50 let svého působení. Když jsem pátrala v dnes již historických dokumentech, starých kronikách. Našla jsem krásné zápisy z tehdejší doby, které popisují založení a vznik klubu.

.
S jakou euforií tehdejší „radní“ předávali upravenou klubovnu, která vznikla za nemalých finančních nákladů ze starého skladiště. A snad ještě s větším nadšením klubovnu převzali tehdejšími důchodci, do své správy. Tehdy v Kutné Hoře vzniklo pro důchodce tak potřebné zázemí, které napomáhalo k aktivnímu životu tehdejších seniorů, to se psal 18. prosinec 1964.
Za padesát let se samozřejmě klub i jeho členové změnili, ale i nadále zůstává příjemným místem k setkávání lidí odrostlejšího věku, k jejich relaxaci /čtení, povídání, hudba/, získávání nových informací /besedy, školení, promítání filmů, aj/, poznávání zajímavých míst formou zájezdů či vycházek a v neposlední řadě k získávání nových přátel. Dlouholetá tradice klubu je samozřejmě podpořena finanční dotací Městského úřadu v Kutné Hoře, bez které by klubové aktivity ani provoz nebyl možný, proto je zde na místě poděkovat za jeho podporu.

Zuzana Klofáčová za Výbor Klubu důchodců Kutná Hora

.

Zavřít menu