Od letošního června mají rodiče z Kutné Hory a okolí možnost výběru mezi klasickou mateřskou školou a lesní Školkou v zahradě, kterou ve městě začala provozovat kolínská organizace Prostor. V posledních týdnech se však množí dohady, že Prostor řeší existenční problémy a svůj provoz spolu s ním bude muset ukončit i lesní školka. ……………………………………………………….

„Ano, je pravda, že jsme nuceni propustit většinu našich zaměstnanců, neboť jim nebudeme mít z čeho vyplatit mzdy. Reálně to znamená minimálně výrazné omezení našich služeb, možná dokonce jejich úplné ukončení. Školka v zahradě ale není ohrožena, protože má svůj vlastní zdroj financí a její provoz směřuje k úplnému samofinancování,“ komentuje aktuální situaci Petr Steklý, zakladatel mateřské organizace Prostor.
Alternativní školka se těší velkému zájmu a přízni rodičů i dětí, pořádá zajímavé akce pro veřejnost a nedávno získala grant od Ministerstva životního prostředí na vybavení Montessori pomůckami. Jejího zavření se stávající ani potenciální klienti tedy obávat nemusí.

Nejistota v období před udělením a faktickým poskytnutím dotací je již v sociálních službách každoroční rutinou a patří u nás bohužel k jejich koloritu. Sociální služby jsou v České republice vyžadovány, kontrolovány a certifikovány státem, jejich financování ale není stabilně zajištěno, a tak jejich poskytovatelé každým rokem trnou, zda budou moci své služby dál provozovat, či je dokonce rozšiřovat a zlepšovat. Letošní, zvlášť nepříznivá situace pro místní síť sociálních služeb a sdružení Prostor je způsobena především neustálým posouváním další fáze tzv. Individuálního projektu Středočeského kraje, jež je určen k financování sociálních služeb, ale také dlouhodobým podfinancováním jmenované organizace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy v přepočtu na jednoho klienta v porovnání s většími a krajskými městy dostává nejmenší dotace, přičemž vykazuje větší objem práce a vyšší počty klientů. V tomto případě se jedná konkrétně o služby pro uživatele drog, jejichž nutné omezení s sebou přinese vedlejší negativní jevy pro každého běžného občana. Sdružení Prostor funguje v kolínsko-kutnohorském regionu 11 let a poskytuje sociální služby pro široké spektrum cílových skupin.

(tz)

.

Zavřít menu