Dne 24. září přijela do administrativních prostor továrny Philip Morris ČR a.s. pojízdná transfúzní stanice z Vojenské nemocnice v Praze, aby všichni zájemci o darování krve z řad zaměstnanců továrny mohli naplnit heslo „Daruj krev, zachráníš život“. ………………………………………………………………

Témeř padesát zaměstnanců Philip Morris ČR a.s., tedy plná kapacita transfúzní stanice, darovalo svou krev, aby pomáhala tam, kde je jí třeba. Tento počin se stal již tradicí, která se datuje od roku 2011. Od tohoto roku do dnešního dne darovalo svou krev již několik desítek zaměstnanců.

(tz)

.

Philip Morris – dárci krve

                                                                                                                                     Foto: Philip Morris ČR

.

Zavřít menu