Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. připravila u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nový osmiminutový propagační film „Kutná Hora – město dvou katedrál z ptačí perspektivy“. Částečně animovaný film přináší nový pohled na stříbrné město a jeho dvě perly prostřednictvím tzv. „dronů“. 

.
Průvodci filmu jsou dva animovaní ptáci, kteří diváka zábavnou formou seznamují se základními fakty o jednotlivých památkách města, především pak s historií obou kutnohorských katedrál.
Ministerstvo kultury České republiky projekt podpořilo v rámci programu „Podpora pro památky UNESCO“, projekt byl realizován na základě výběrového řízení studiem KLUCIvespolek s.r.o. Vzhledem k nutnosti natáčení uvnitř katedrál byly uzavřeny Smlouvy o spolupráci a partnerství s oběma kutnohorskými farnostmi; snímek pořízen ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím v Kutné Hoře a Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec. Odborná stránka scénáře byla konzultována s PhDr. Alešem Pospíšilem, pracovníkem Národního památkového ústavu.
Film byl vydán na DVD, které obsahuje film v českém a anglickém jazyce a dále titulky v ruském, německém, francouzském a španělském jazyce, aby byl přístupný co nejširšímu spektru návštěvníků města. Jako bonus je na DVD také animovaný film o nejstarší historii Kutné Hory „Cuthna Antiqua“.
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. bude prezentovat tento film v rámci doprovodného programu při zahájení veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015 dne 19. 2. 2015 na Výstavišti v Praze Holešovicích. Dále se předpokládá prezentace v Informačních centrech v Kutné Hoře, v IC agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism obdrží film v datové formě v příslušné jazykové mutaci. Dále bude film využit k edukativním účelům – prostřednictvím webových stránek www.pruvodcikutnahora.cz bude po první veřejné prezentaci nabídnut školám jako pomůcka při výuce historie a dějin umění. DVD bude také k zakoupení v pokladně Vlašského dvora.

Ing. Ivana Vopálková, jednatel Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o.

.

KH z ptačí perspektivy

 

.

Zavřít menu