V posledním dubnovém týdnu se Kutná Hora a její okolí představily v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto prezentaci realizoval destinační management ve spolupráci s Městem Kutná Hora, Galerií Středočeského kraje (GASK), Českým muzeem stříbra a Sklářskou hutí Jakub v Tasicích. ………………………………………………………..

Návštěvníci informačního centra měli nejen možnost prohlédnout si a získat celou řadu propagačních materiálů, navíc každý den byla Kutná Hora a její okolí v informačním centru zastoupena fyzicky. Návštěvníci mohli vznést konkrétní dotazy na zástupce vybraných atraktivit Kutné Hory a jejích okolí.

Agentura CzechTourism dává každoročně možnost prezentace turistickým destinacím v prostorech informačního centra na Staroměstském náměstí zdarma. Destinace tak mají možnost oslovit konkrétní klienty, kteří pobývají v Praze a rozhodují se pro jedno, či několikadenní výlet do regionů České republiky. Podle slov personálu informačního centra patří Kutná Hora i nadále mezi nejvyhledávanější destinace. Proto destinační management pokračuje ve spolupráci s tímto informačním centrem a pravidelně je zásobuje propagačními materiály Kutné Hory a okolí.

Destinační management děkuje všem partnerům za skvělou spolupráci při zajištění prezentace Kutné Hory a jejího okolí v Praze.

Hanka Musílková, Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

.

Zavřít menu