Společnost ASEKOL přispěla na vybudování čtyř nových kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře. Do konce roku budou na území města Kutná Hora vybudována 4 nová kontejnerová stanoviště. Zlepší se tak vzhled míst, kde jsou kontejnery na třídění odpadů umístěny. 

.
Nová stanoviště vzniknou v ulici Mincovní v Malíně, Vítězná v Sedlci, V Cihelně a Sochorova na Žižkově.Nezisková společnost  ASEKOL s.r.o.  přispěla na vybudování každého stanoviště částkou 10 000 Kč. Tato společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky jim tak máme možnost předat k recyklaci televize, počítače, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky. Nyní díky jejich přispění zlepšíme vzhled stanovišť, kde jsou umístěny nejen červené kontejnery Asekolu, určené ke sběru drobného elektrozařízení, ale i kontejnery na třídění papíru, plastu, nápojových kartonů a skla. Celkem bude stát vybudování výše uvedených stanovišť cca 100 000 Kč, na něž ASEKOL s.r.o. přispěje částkou 40 000 Kč a zbytek ve výši 60 000 Kč uhradí Město Kutná Hora.

(tz)

.

Zavřít menu