Kutnohorská nemocnice od 22. září nabízí seniorům nad 65 let rychlotesty na covid 19 zdarma, nutné je objednání předem

Kutnohorská nemocnice nabízí seniorům nad 65 let s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji zdarma testování na covid 19. Rychlotesty jsou určeny pro osoby bez příznaků, které jsou vystaveny většímu riziku nákazy. Vyšetření je zajištěno od 22. září v pracovní dny od 9 do 12 hodin. K této formě testování je třeba se telefonicky objednat na čísle 725 844 669. Telefon je k dispozici pouze v pracovní dny v době od 8 do 9 hodin. Telefonní číslo nevyužívejte mimo uvedený čas a k jiným účelům, než je uvedeno. K testům se odebírá kapilární krev z prstu.

Výsledek testu je pouze orientační a nenahrazuje diagnostické PCR testy. Forma předání výsledku bude upřesněna při odběru.

Místo odběru: nově zřízené odběrové místo ve vyčleněném prostoru nemocniční prádelny s modrým stanem. Sledujte červené směrové cedule Odběrové místo COVID 19 a pokračujte dále do prostoru garáží, naproti kterým se nachází místo pro testování seniorů. Zvažováno je zřízení i drive-in odběrů.

Více informací na webových stránkách kutnohorské nemocnice.

red

Zavřít menu