Kutnohorská průmyslová škola otevřela moderně vybavené dílny a nová odborná pracoviště

Kutnohorská průmyslová škola slavnostně otevřela 27. září moderně vybavené dílny a nová odborná pracoviště. Projekt modernizace dílen byl slavnostně zakončen za přítomnosti radního Středočeského kraje pro oblast investic a veřejných zakázek Martina Hermana, prorektora ČVUT Radka Holého, starosty Města Kutné Hory Josefa Viktory a zástupců několika spolupracujících firem.

„Naším cílem je připravit mladé odborníky, kteří rozumí současným trendům v elektrotechnice. Jsou to lidé, kteří ovládají moderní technologie a dokáží je dále profesionálně používat. Původní historické dílny musely bohužel ustoupit požadavkům praxe, neboť jejich vybavení odpovídalo tehdejšímu strojnímu zaměření školy. A to už je opravdu historie“, podotkl ředitel školy Josef Treml.

Otevření nových dílenských a laboratorních prostor odkrylo všem přítomným moderně vybavené prostory školy, ve kterých vznikly nové laboratoře pro elektrotechnickou konstrukci, automatizaci, mechatroniku, robotiku a zabezpečovací techniku. Vytvořeno bylo špičkové pracoviště počítačových technologií, nabízející hromadnou virtualizaci operačních systémů. Přestavba původních dílen přinesla do výuky i nejnovější trendy z oblasti technologie řízení budov, tzv. inteligentní dům vybavený řídicími systémy automatizace vytápění, osvětlení, stínění a dalšími technologiemi usnadňujících život.

Nezanedbatelným faktorem úspěšnosti středoškoláka v praxi je jeho manuální zručnost. Tím se odborné školy jednoznačně odlišují od gymnázií. Z tohoto důvodu vznikla nová dílna ručního obrábění, která byla vybavena množstvím moderních nástrojů a elektrických přístrojů.

Velkým kreditem odborné školy je její propojení s praxí. Přináší tak studentům lepší možnosti orientace ve svém oboru a nasměrování jejich profesního růstu. Při výběru dodavatelů technologií škola pečlivě zvažovala kritéria odborného partnerství. Projekt tak například podpořil spolupráci s firmami Jablotron a Festo, které dodaly do laboratoří část svého portfolia.

„Nové laboratoře jsme připravovali asi rok a půl. Součástí projektu byly kromě vybavení také stavební práce a úpravy. Stavební část projektu zahrnovala výměnu oken, podlah a elektroinstalace. Celkové náklady projektu IROP se vyšplhaly k 19 milionům korun.“, uvedl zástupce ředitele školy Zbyněk Vála.

Foto: David Poláček, Stanislav Moravec

Martin Procházka, red

Zavřít menu